April Fools Day

Poisson d'Avril - Ou pran nan Pwason Davril?

Poisson d'Avril - Ou pran nan Pwason Davril?

Konbyen mounn ou pran nan pwason davril deja? Eske ou pran nan Pwason davril?

Kite yon mesaj...

Kisa Pwason Davril ye?

Pwason davril se yon jou fèt enfòmèl ki selebre chak ane sou premye (1) avril. Li se pa yon jou fèt nasyonal, men li lajman rekonèt epi selebre nan diferan peyi a kòm yon jou lè moun jwe blag pratik sou yonn lòt.

Permalink | Comments