Planté pyé bwa sé yon, prezervé li s&#233...

Molheb - May 2 2013, 12:31 PM

Planté pyé bwa sé yon, prezervé li sé yon lot bagay.

Nou toujou komansé epi nou janm fini. Haiti sé yon peyi agrikol sé vré, men ki sa responsab yo fè pou pwoteje la nati, sak ki fè pagen asé pyé bwa nan peyi a, e pouki sa yo koupé bwa yo e ki sa dwé fèt pou anpéché pèp la koupé pyé bwa nan tout péyi a?

Gen anpil bagay mesyé responsab dwé fè si tout bon vré yo pa ipokrit e yo vlé Haiti vinn tounen vèt anko tankou li té yé nan tan lontan.

Yon lot késyon map posé, eské dirijan gen nan tèt yo yon plan pou ba pèp la asé enèji pou li fè nanjé ni nan vil e ni nan pwovens yo?

Pagen pwoblem ki gen solisyon, men ou dwé asepté pwoblem lan jan li yé a pou'w rezoud li. An tou ka, sa mandé yon ti sensérité ak bon konprann pou fè sa ki bon nan la vi sa a. Haiti sé pou nou e nou pa dwé kité l péri. Aprann kolé zépol pou n vansé douvan.

Related Article:

Haiti Reforestation - The Mormons Are Planting Trees In Haiti... Wow...

How often do you read stories like this... The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints celebrated 30 years in Haiti by planting thousands of...

REPLY to this message

Return to Message List