Débarasé nou de charbon en Haiti se yon bon lide men li pap aussi facile

Patrick Princivil - January 8 2014, 7:00 PM

Nou ta rin-min débarasé nou de charbon en Haïti sé ta yon bonne idé li pap aussi facile kom jan nou konpran nan, gaz la sé lajan, di si yo ta acheté ti réchaud á 3 places yo sou tou pou port au prince a ki couran yo pral fè' marché?

Lè nap gardé Belladè- Lascahobas-Mirbalais et pi mwen wè bagay yo komansé amélioré Croix-Des bouquet, EDH ap plédé jwé nan kouran yo tankou sé ti mou' mwen de 2ans kap plédé monté suis desan suis a chak moman, yo bay li! yo pran li et sé sa yap fè pou min-m pi piti 20 fois par mois; nèg kap soudé yo ta supozé gin prop génératris yo pou yo soudé no'w sé péyé nèg EDH yo anba tab pou yo utilizé couran an voizinaj yo ap pèdi frigidè yo, frizè yo, télévizion yo etc nan kouran kap monté désan yo pa min-m ran'n kont, dézod gog magog, Martelly ak Lamorthe gin yon charge trè lourd nan main yo sèlman intélijan ki ap konpran sak-kap pasé en Haïti a. Lè yon transfomatè boulé nan EDH tout mou'n ap nan blakaout pou plis ké yon mwa, si Président Martelly ak Lamorthe ta gin mwayin pou'l ta acheté 2 ou 3 transformatè pou amélioré bagay yo fok yo ta fè yon dépo nan là kou lakay yo pou jéré sa paské gin nèg nan EDH yo ki tap pran yo dépi anlè yal van yo st Domingue.

Pèp Haïtiens en nou rélé sou corp nou paské bay yo di, dépi nan tan longtemps sé konsa bagay yo té en Haïti: grand père mwen sé té ancient makoutes dépui 1957-1986 li té yé, li té kon travay pou majistra Paul Vericain nan Pétionm-ville, lè misyé bezwen yon 5 goud pou'l la'l mangé, li mandé majistra a lajan, majistra a di'l ké li gin za'm nan main li pou ki sa lap mandé-l 5 goud. Sé té min-m bay sa yo ké papa-m tap enduré tou: li té apran charpentier jibé-damié, sé sa-m té kon tandé fan-mi'm yo tap di, min sé yon nèg ki té kon travay pou ministre, gro makout yo, manman Michelle Bennett Duvalier et ingényè etc. bagay yo pat facile pou li, li té kon'n di mwen ké gin nan ministre sa yo ki té kon-n ofri li pou la'l touyé mou'n nan nuit pou yo li pat vlé yo rélé-l salop.

Pèp Haïtiens mwen pardoné nou paské grand parent nou yo pa bay bon exzanp.

Kounyé a sé nan yon frizè -40 dégré nou yé au Canada, si'm pa ataké gouvèneman sa yo avec vieux lidé pouri yo a koman yap fè renkontré ak Jézi?

Mwen ka pasé tout rèst vi mwen nan payi blanc zyeux verte ap manjé vieux manjé expiré, mwen nan pay Canada dépi le 6 Mars 1990-2014; mwen ka fout gin yon $5000 US nan main mwen sèlman si-m al préte'l la bank, mwen pa kon'n pou nou sistèm étranjé a pa marché pou mwen fok mwen fout tounen lakay mwen, si gro kriminel yo ap tounin lakay et mwen-min'm?

Et sak fè mwen pa bezwen person sou rézo a voyé mésaj ban- mwen si sa'm di yo pa fè afè yo yo tiré pied, zafèk gadé yo tout chien niché tèt bwa yo jan yo kon'nin,

Min'm ké'm di ke 99 pourcent mou'n nan Palais national d'Haiti sé volè sak pa volè yo pa gin dwa faché, li pa fè aucun sans. Dépi yon nèg insulté-m sou rezo map tou kon'nin pou sa'l faché a sé sa'l yé, konsey mwen bali sé pa faché pou'l faché, sé répanti pou'l répanti paské sé pa tout mou-n ki konsa

Related Article:

Charbon VS. Propane - Poukisa Haitien Itilize Chabon Pou Fe Manje Toujou?

Haiti: CHARBON Vs PROPANE -- Haitien telman abitye ak chabon dife, genyen nan yo ki panse chabon bay manje ki bon gou... Mwen fe yon experyans ap...

REPLY to this message

Return to Message List