O O! Apa yap fèm pè? Kòm chèf émisyon...

< Previous | Home | Next >

Click to enlarge

Reply to Msg 16145

O O ! Apa yap fèm pè?

Kòm chèf émisyon an dil la: si malfèktè sa a sé zanmi Prézidan Martelly li yé vré, pou valè tenten Moise Jean Charles ak pati Lavalas, Anèl Bélizaire etc bay Prézidan Martelly pandan 5 ans li ya kòman fè li pat édé Prézidan Martelly zonbifyé moun sa yo?

Sa vlé di ké Dyab nèg sa yo pi fò pasé pa misyé yo.

Antouka vyé montaje la mal fèt, misyé montré ké li lagué twal la atè sé poum ta dwé wè ké twal la transfòmé dévan zyé tout moun épi li tounen koulèv la, sé pa montré yon vyé twal, aprè li montré yon lòt bagay, aprè li montré koulèv la, sa a nenpòt moun ka fè sa a avèk yon kaméra, lè pou koulèv la tounen ti mòso twal ankò misyé montré yon lòt bagay aprè li montré ti mòso twal sa a; moun ki fè montaje sa a pa yon profésyonèl, misyé ka pétèt yon ti amatè.

Sé nan bagay fo ougan, manbo, masonlòj ak majisyen sa a ki fè tonton makoute yo té kon pran moun sa yo ak gro sabò e menm touyé yo; dépi tonton makoute la dékouvri yap bal manti li woulé yo ak kout baton épi si yo gen yon ti kolòn Dyab kap maché ak malfèktè sa yo tonton makoute la triyé tout dyab li bézwen yo épi li kité tout ti rès falta Dyab pòv yo é mizérab yo nan péristil la. Sé sa la France fè pèp Ayisien an 1804 la wi ;

Blan Fransè kité tout ti kokorat démon ki pa kanpé sou anyen yo bay Ayisien yo san intélijans yo ranmasé yo é yal sèvi yo, bon nou wè nan vyé kay krazé Jean Jacques Déssaline té mété lwa sa yo?

Sé ban ti Dyab pieds sal maléré ak malérèze sal sa yo ki kenbé Ayiti nan tout vyé pòvrété sa yo.

Dépi nan tan lontan sé konsa bagay yo té yé, lè nou li bib la nan ansyen téstaman: BonDyé voyé yon séri de profèt al batay ak yon séri de wa ki pi fò pasé yo, jis poul montré nasyon an puisans li: ban enbésil yo fin bat wa a an puisans de léternèl, lè yo fin bat wa a byen bat déviné sa yo fè?

Rézilta a, yo maché nan tout kwen ka wa a épi yo ranmasé tout fo dyé yo é yal adoré yo, dépi nan tan lontan: kòmansé sou pèp Izraèl la lòm sé té tèt kochon; Bondyé voyéw al bat yon Wa pou idolat ou bat Wa a épiw pran malpròptél tap sèvi yo wal adoré yo ou-menm, kèl enbésil?

Gen yon séri de ougan ak manbo ki pa menm konnen li é ékri, moun kap kenbé liv tèt anba; si nou ta wè sa moun sa yo ap fè entéléktyèl pasé sé pagay ki ta fè nou-menm krétyen tris, sé bagay sa yo ki fè nou konpran ké nou menm krétyen nou pa préché lévanjil la asé.

Nou tandé palé de pè Dodo !

Misyé tap fè yon témwanyaje épi misyé di gen yon Prémyé Minis ki té alé kotél poul té fè yon travay Satanik pou li, misyé té di prémyë minis la Dyab la pap katravay pou li nan laprè midi sa a fò prémyé minis la dòmi lakay li prémyé minis té dakò ; misyé di konsa: li ranmasé yon vyé nat plen pinèz, bagay chien ranpli ak pis ap dòmi sé li ké misyé té pran poul té mété Prémyé minis la dòmi. Misyé di pandan pis ak pinèze tap dévoré prémyé a kout dan épi misyé tap plédé graté tout kò li pè Dodo sé ri lap ri; lè jou a té rivé pou misyé té fè travay la li té voyé Prémyé Minis la al acheté yon Kabrit, misyé di konsa: li kòché Kabrit la, li pran tout vian nan poul manjé lakay li ak madanm ni ak pitit li épi li fè Prémyé Minis sa a manjé kaka Kabrit la sou prétèks trétman.

Sé bon pou yo, sé nan lwa yo kwè; sé sak fè kèm pa fèm mal paské Prézidan Martelly té kraché Laurent Lamothe jété rivé jis nan éléksyon an. Chak prézantasyon misyé tap fè sé té chanté kouzin zaka ki tap chanté, li tap bay péyizan yo kèk ti Kabrit sé Kouzen Zaka, Azaka Médé ajanl yo tap bay glwa, misyé fè bonDyé faché.

Sé pa mal map palé misyé, dabò li sé zanmim sou Facebook, dépil ta fwapé Kouzen Zaka a tè épi lalé nan éléksyon an 2021 an, dépi bonDyé ta toujou kitém vivan map toujou sipòté misyé paské sé yon bon gren lidè misyé yé pou Ayiti nan zyé pam, men sam vlé fè nou konnen fò nou pa nan jwé ak Satan ak tout mové zanje yo, yo pa anyen épi yo méchan.

Ti majisyen sa a paka fè nou pè, tout sé blòf, talè Dyab la pwal koupé kou li sil pa gentan konvèti.

Pou démontré nou koté Satan ak mové zanje yo pa kanpé sou anyen !

Té gen yon ougan ki tap fè vyé sérémoni lougarou li: misyé té gen yon pakèt wonsi kanzo avèk li nan péristil la, vakabon an té gen yon kansè nan pieds li, li bouyi yon diri kolé ak pwa ak dlo pied sa a ki té gen kansè a, lè manjé a té fini kwit, li ralé yon vyé larim tou nwa ki sot nan gòje li épi li kraché sou tèt manjé sa a sou prétèks légume épi pou wè tout wonsi kanzo sa yo chita yo manjé manjé sa a.

Mézanmi révéyé nou !

Dènyé kou ki pwal touyé koukou a: té gen yon entéléktyèl ki té alé ka ougan sa a, misyé té rélé ougan sa a papa fèy ; misyé di ougan an: papa fèy fè yon bagay pou mwen, nou konnen moun sa yo pa menm gen tan pou yo bosé dan yo, ébyen papa fèy té pran yon kout tafya épi papa fèy té sékwé tafya sa a nan bouche li kòtyò ! Kòtyò ! Kòtyò ! Épi li té fè entéléktyèl la ouvè bouche li épi li té pousé dlo kléren santi a nan bouche entéléktyèl sa a, nou konnen enbésil la té bwè malpròpté a?

Sé bon pou yo, lè bonDyé voyé zyél sou tè a pou lap gadé nan ki vyé kondisyon lòm ap viv: li di kél régrèt ké li té kréyé lòm.

An nou sispan fè Satan le Dyab ak mové zanje yo, ak tout disip alkolik yo bétizé nou, an nou tounen al jwen bonDyé gran mèt nou pi vit ké posib, jwèt la pwal ankò pi mélé pou méchan yo.

Bondyé béni nou.

Patrick Princivil, October 6 2015, 5:24 PM

REPLY   Next >

 

Topic: Haiti - Top Adlerman di se Tout Bon li te fe Mouchwa Tounen Koulev nan Emission Pi Lwen Ke Zye

Start a NEW topic or,
Jump to previous | Next Topic >

< Previous | Home | Next >

 

Messages in this topic

O O! Apa yap fem pe? Kom chef emisyon an dil la: si malfekte sa a se zanmi Prezidan Martelly li ye vre, pou vale tenten Moise Jean Charles ak pati... read more >
Patrick Princivil, 6-Oct-15 5:24 pm
Est-ce qu'il sait ce que renferme la bible.La majorite d'entre nous parle dans l'ignorance... read more >
Charles Belhomme, 14-Oct-15 11:07 pm

 

< Previous | Home | Next >