Houses in Haiti

Latest news & top stories about Houses in Haiti, Haiti News and Top Stories. Read the following articles about Houses in Haiti


 

Haiti - Combien Chambre a Coucher ki genyen nan yon Kay 6 Pyes?

Yon ti kay tòl sou Gran Chimen Haiti Kounyea... Tèt Nèg... Mezanmi, kisa sa vle di lè yon Kay genyen 6 Pyès? --- Alèkile, la jeunesse Haitienne vinn tèlman eklere yo pa menm konnen kobyen pyès kay ki genyen nan yon kay. Map eseye eksplike yon moun ke lakay papa-m la genyen 5 pyès kay, li di-m oh non, se 2 chanm a kouche li ye... Ki afè de chanm a kouche w-ap pale laa? se 5 pyès kay wi mwen di-w... LOL... more »

Construction in Haiti - Why Are House Foundations Built with Rocks and Not Concrete?

House Construction in Haiti - The Foundation (Sol) FACT: Houses are generally built on a foundation that is either a basement, a crawl space or a slab... In Haiti, house are built on a foundation made out of ROCKS... Why is that??? more »

would you live in an old wooden house in Haiti?

a country house in Haiti FACT - A Recent reports says that only 5 percent of Haiti's gingerbread houses fully or partially collapsed during the January 2010 earthquake. I have a question... more »