After Haiti won its war of Independence, the looser got paid, the winner got screwed!

Here is something interesting... Usually, in a war, the victor demands reparations or indemnities or tribute from the loser nation. But we all know that's not what happened to Haiti after she won his war of independence!

In the case of Haiti, France, the loser nation, demanded money from Haiti, the victor in the war, for its loss of property during the revolution, the property being Haitian slaves, i.e., the people who won the revolution. And also for the plantations.

Haiti France Reparations Controversy

This was the response of Amy Wilentz, a journalist who spent 30 years reporting on Haiti when she was asked the question: After 1804, when Haiti declared its independence, France required that Haiti pay an indemnity, reparations. For what?

I guess when you are small black nation like Haiti, even when you win, you lose.

Write a comment  (3)

You might also like

Return to Articles List

All Comments (3)

B says...

Sa vle di nou achte te nan men France nou poko

Reply  ... More

Neptune says...

Eské nou pa wè, tout o tan moun sa yo ekziste, moun sa ki rayi nou pou okenn rezon; tout otan yo ekziste yo pap janm kite nou respire, yap toujou kenbé pié yo sou kou nou.

Sa se verite

Reply  ... More

Le W Ayisyen W A Konprann says...

Anjeneral, apre lagè, venkè a mande reparasyon, endamnite oswa lajan taks nan men nasyon ki pèdi lagè a. Men, nou tout konnen se pa sa ki te rive Ayiti apre li te genyen lagè endepandans li!

Nan ka Ayiti, Lafrans, nasyon ki te pèdi a, mande Ayiti peye l lajan, nasyon ki te genyen lagè a, pou pwopriyete li pèdi pandan revolisyon an, pwopriyete yo se esklav ayisyen yo, sa vle di menm moun ki genyen revolisyon an. Epi tou pou plantasyon yo.

Hmmm...

Reply  ... More

Leave a Reply

Name (required)

E-mail (required, will not be published)

Subject: After Haiti won its war of Independence, the looser got paid, the winner got screwed! edit

» »