Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Sé pa ménas pou yo fè...

< Previous | Home | Next >

Click to enlarge

Reply to Msg 16118

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Sé pa ménas pou yo fè, yon ti group sanpwèl, masonlòj ak lougarou ki santil asé puisan sé fè sa yo vlé fè a.

Mèsi bonDyé ! Mèsi Prézidan Martelly ! Mèsi Odson Orélus ak tout lòt bon chèf police yo mété ak tout lòt chèf kap édé Prézidan Martelly mété lòd nan pakèt moun sovaje sa yo.

Sé sak fè mwen byen étoné poum wè Jean Bertrand Aristide al kanpé nan yon ti kwen pou lap palé konsa, malgrél té pousé grife li Raoul Sédras bat li tankou yon ti poul; sété gras a bonDyé nan syèl la ak gouvernman Amériken an ki fè yo pat déplimen misyé; Jean Bertrand Aristide tounen yon dézyèm fwa L'éternel des armés vomi misyé jété pou tròp krim ak méchansté men kounyé a misyé ap chaché al maré pieds Marise Narcisse nan tèt pouvwa malè sa a; Limenm ki yon Sòsyé li pat ka siyé kajou a sé pa Marise Narcisse ki ta ka métrizé pèp sovaj sa a.

Pèp Ayisyen !

tout kandida ki vlé rasanblé pakèt ti ban sanpwèl yo nan lari pou yap fè tenten pa menm pété nan koton ba yo santi paské yo pa kanpé sou anyen; manjé lajan yo, manjé manjé yo épi al jwen pati tèt kalé.

Si kandida sa yo ta pran konsyans pou yo té wè nan ki éta péyi d' Ayiti té yé sé pou yo ta di réspè pou Prézidan Martelly e yo sipòtél dirijé pou jistan li avansé nan laje. Réspè pou Fidèl Castro ak tout frèl la; réspè pou gouvernman Amériken ki té sipòté Prézidan George Bush, papa ak pitit pou yon long term; réspè pou gouvernman Amériken an ki té sipòtéPrézidan Bill Clinton pou yon long term; réspè pou gouvernman Amériken ki sipòté Prézidan Barack Obama pou yon long term.

Gadé Canada !

Chak Prémyé Minis ki monté Prémyé Minis au Canada, gen sak fè 12 ans yap dirijé nan gouvernman Canada malgré éprèv e gen sak fè prèské douze ans Prémyé Minis Canada ; mwen o Canada dépi an 1990 jiska 2015 lan, sé sèlman Paul Martin bonDyé kraché jété pou vyé zèv masisi ak madivinèze misyé té établi ; sou tout journal pou nou té wè gason ap maryé ak gason ; fanm ap maryé ak fanm ; mété ansèy 2 gasons nan tout ville Canada tou deux ak kostim sou yo. Késyon map pozé tèt mwen sou dosyé sa a ! Yo vlé korijé bonDyé an prinsip sé pou madanm nan ta dwé abiyé ak yon ròbe sou li, épi soulyé fanm, braslè fanm etc. 2 gason abiyé ak kostim sou yo pou yap parèt nan péristil yo pou yo maryé épi pou yo pa wont pou yap di mésyé Joseph ! Eskéw aksépté mésyé Frank pou Mariw.

Mesyé Frank ! Èské wasépté Mésyé Joseph pou madanm ou.

2 moun ap maryé nou paka konnen sak fanm, sak gason; épi sil vou plè lè nou rési dékouvri sak pran pozisyon fanm nan, dépi nou ta di bonjou madam: o o manmzèl voyé pieds.

Fanm ak fanm menm ; menm kout baton an: sak pran pozisyon gason an dépi nou ta di bonjou mésyé: o o misyé voyé pieds, pagen moun ki ka kraponen bonDyé; granmèt la té kraché Paul Martin jété sou 2 mwa.

Mwen paka di nou Steven Harper bloké masisi yo ak madivine yo a san pousan, yo trè frékan sou béton an men yo gen limit yo pou kounyé a. Si bonDyé nan syèl la pa bloké yo sé pa Steven Harper ki ta bloké yo: men yo gen limit yo. pou moun ki renmen al nan bal san mennaje yo e ki pa masisi ou madivine yo ; Imajiné nou mwen sé yon gason épi mwen wè yon bèl ti gason ki pran pòze fanm ni épi mwen al mandél dansé pandan nou kòmansé plogué pou nou tout bandé ansanm épim pa masisi?

Imajiné nou yon bèl ti fanm parèt nan bal la san mennaje li épi yon lòt bèl ti fanm pran pòz gason ni e mandé bèl ti fanm ki pa madivine nan dansé épi lè lap palé ak moun nan vwa li menm jan ak gason épi renmen mété pied épi lè wal lakay moun sa a fanm pran nan fanm parèy li. Si sé pou ti pyèje sa yo Satan paka pranm paském sé Adventiste mwen pa dwé alé nan jan de plézi sa yo. Jèn fanm ! Jèn Gason ! Adulte ! Vyéya ! Véyé zo nou.

Mézanmi ouvè zyé nou bagay yo ap maché dwat e goche !

Nou té gen train ki tap transpòté kan koté yo?

Nou té gen Aciérie d'Haiti ki tap bay ciment sa a démoli sou gouvernman Aristide la ; té gen yon akò kité siyen pou dola Ayisyen té rété égal ak lajan Amériken malgré nou pat planté anyen ankò, tout bagay sa yo chanjé sou gouvernman Aristide la; misyé ta tou wè ké politik pa fèt pou li. Mwen dakò ak Prézidan Martelly, sé bloké pi fò produi Dominiken an poun ka produi pròp afè pa nou. Pagen problèm poun ta acheté ékiman lou nan men gouvernman Dominiken, men pa ti bagay nou ka planté.

Bon ansyen gouvernman yo pa wont pou yo wè tou tan sé gouvernman Dominiken ki gen pou van nou, men nou pagen anyen poun van avèk yo épi nap viv sou menm tè; moun yo van nou tomate la épi yo van nou menm pate tomate la e sé yo ki fè tout: bwat sé yomenm manjé sé yomenm, Dominiken ranmasé pakèt zaboka nou yo pou prèské pou granmési épi yo rétounen yo ba nou nan pomade ak lòt produi chimik, sa pa déranjé pakèt vyé kandida sa yo?

Gadé yon prézantasyon bannan Jovenel rémèt an Ayiti ! Bagay nèg té sispan fè dépi an 1955; rivé jis nan mitan lané 2015 lan ! lè nou ta wè sa sé pou kandida sa yo ta di an nou sipòté PHTK ; tout bézwen dévoré gato a épi pou yo vomi nan ti rès la, wayan.

Sa énèvém lèm tandé pou Jean Bertrand Aristide ap monté tèt pèp Ayisyen pou lap di pèp la mobilizé pou fè dézòd kont pati tèt kalé a, sak pi fèm mal la li pa pwal valé gaz lakimojèn nan ak pèp la, dépi nan tan lontan sé té konsa bagay yo té yé, gro méchan yo couché an pijama épi yap péyé ti maléré pou al fè krim pou yo, kou pied yo mélé yo volé gagè épi yo lagé mas pèp la nan tèt cho pou yo boulé yo, sé bagay sa a frè parent té kon ap di nou yo.

Pèp Ayisyen !

Pagen wout pa bwa, sa Prézidan Martelly té di a sé vré, sé modèl péyi d'Ayiti ké li yé, si lap produi épi pou yon lòt ap détwi mwen pa enbésil mwen paka apiyé ti group kap détwi a, sé PHTK kap produi sé banm tèt kalé san réfléchi.

Sé bagay sa yo map di yo dépi nan kòmansman manda Prézidan Martelly a jiska la fin, viv PHTK pou 15 ans e plis.

Anmwey ! PHTK Infinité ! Infinity

Patrick Princivil, October 4 2015, 11:24 AM

REPLY   Next >

 

Topic: Haiti's ban on Dominican products creates tension in Belladere

Start a NEW topic or,
Jump to previous | Next Topic >

< Previous | Home | Next >

 

Messages in this topic

We have to create other opportunities. We can't simply say no without providing other options. Remember, this is probably these people bread and... read more >
Joule, 3-Oct-15 10:12 am
CARICOM LEADERS WHERE ARE YOU The people of Haiti, the small traders on the border need you to provide them with the products to maintain their... read more >
Kelvin Scoon, 3-Oct-15 11:41 am
lile litan pou yo aprann fe haitien respecte loi le leta pase yon loi foc nou apran respectel frontie a fet poul te fermin lontan sa deja si yon... read more >
Eliezer Loriston, 3-Oct-15 1:17 pm
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Se pa menas pou yo fe, yon ti group sanpwel, masonloj ak lougarou ki santil ase puisan se fe sa yo vle fe a. Mesi bonDye... read more >
Patrick Princivil, 4-Oct-15 11:24 am
It is unclear why these product are banned, However, if there is an unbalanced of trade between the two countries, a form of compromise must be... read more >
David Grant, 4-Oct-15 4:39 pm
I do not think the Haitian government decision to banning Dominican products is a good decision. Does the government have another alternative to... read more >
Pasteur Wisly Pericles, 4-Oct-15 6:02 pm

 

< Previous | Home | Next >