Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann

Latest news & top stories about Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann, The Haitian Internet Newsletter. Read the following articles about Kreyol Pale, Kreyol Konprann


 

Haitien Mesye yo, Si madanm ou fe Accident sou Route Plaj ak Yon lot Neg, Eske wap paret tet ou?

Haitien mesye yo, Bèl Question: Si madanm ou fè accident sou route pandan li ap soti nan plaj ak yon lòt nèg, yon atis, eske wap parèt tèt ou? Laprès fè foto madanm ou ak tout atis la jou accident an, photo yo sou tout Facebook, eske wap parèt tèt ou pou ou ale sipòte madanm ou? more »

Ou Konnen ki Jan Pou'w Lapriye epi Jwenn Bon Jan Rezilta?

Lè m 'te yon timoun ap grandi an Ayiti, manman m' te anseye mwen ki jan yo lapriyè: "Di Bondye mèsi pou tout sa li fè pou ou ak tout sa l-ap kontinye fè pou ou." Lè m vinn pi gran, m'ap chèche kèk motivasyon, mwen reyalize, se pa konsa ou dwe lapriyè... Mwen dekouvri ke gen yon lòt fason pi efikas pou ou lapriyè ... Sa mache pou mwen, petèt li ka mache pou ou tou... Li teks saa... Pataje li ak tout moun ou konnen... more »

Haitien an mande-m 50 goud, mwen gen problem 500 dola, kob mwen pa kont, kisa pou-m fe?

Banm poze-w yon keksyon: Si yon moun vini kote-w li mande-w pou w fè-l kado 50 goud pandan ke ou menm, ou genyen problem 500 dola americain pa-w ke wap jere epi kob ou pa kont, eske w-ap bay li??? Eske ou mechan, eske ou malonèt si ou di NON??? more »

Haiti Education - Pou ki rezon etidyan Haitien yo ap etidye pa ke konsa? Repons la ka choke-w

PHOTO: Haiti - Elev Lekol Piblik nou yo (Public School Students) Yon maten, mwen leve lakay mwen Haiti, mwen tande yon etudian ki ap bat yon bèt (etidye pa kè) anba poto limyè a devan lakay la. Ti demwazèl la ap goumen ak yon francais, li ap eseye memorize yon tèks ke mwen pa ka menm konprann ale wè poum ta eseye memorize-l. Apre yon 20 minit konsa, mwen oblije soti sou galri a pou-m a mande li kisa l-ap etidye laa... Mwen sezi tande kisa ti dam la di-m... more »

Haiti Kreyol - Kijan yo di "Ipokrit Yo Sezi" an Francais? W-a sezi tande sa... LOL

Haiti France Reparations Controversy Haitien toujou ap di "Ipokrit yo sezi" men èske nou konnen kijan yo di "Ipokrit yo sezi" an Francais??? Hmmmm??? W-a sezi tande sa... Men Tradiksyon an pitit... LOL... more »

Ou prefere yon VERITE ki DI oswa yon MANTI ki DOUS?

Proverbes: Faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que... Question: Kijan ou abòde yon zanmi oswa yon fanmi ki ap fè yon bagay ou juje ki pap bon pou li? Nan bon lang kreyò la... Moun nan ap foure yon tou mete tèt li... Ou konnen moun sa-a ògeye anpil, ou konnen li pral fè wont sèvi kòlè... Kisa-w fè... Eske ou di li laverite? oswa eske ou bat bravo pou li? more »

La Grame Kreyol - Aprann Ekri Kreyol

Haitian Creole for Dummies - Gramè Kreyòl pou Nèg Sòt Kijan Kreyol ou ye? Ou kapab ekri Kreyol byen? Ou konn Alfabè Kreyol ou? Mwen sot fè yon ti rechèch sou "La Gramè kreyol" mwen trouve yon sel paj sou entènèt la ki ka ede-w ekri Kreyol la pi byen... more »

Poukisa edikasyon Haiti fet an Francais? Timoun yo kapab aprann pi byen an KREYOL...

Haiti France Reparations Controversy Diskisyon sou radio Signal FM jodi-a: Chak timoun ta dwe fe edikasyon fomel li nan lang manman li ... Ou ka aprann pi byen si ou pase pa lang manman-w ak papa-w la... Alos, poukisa edikasyon Haiti fet an Francais? more »

Rann Sevis - Ki sa sa vle di tout bon?

Food for Thought - As a Haitian Thinketh... Rann Sèvis Tounen Chagren -- Lè ou rann yon moun yon sevis, èske ou oblije depanse tout lajan nan pòsh ou tou? Eske ou oblije gaspiye tout tan ou? Eske se yon problèm si ou mande moun la pou li peye depans yo epi ou ba li tan ou sèlman pou ou ka rann li sèvis la? more »

Haitien an di: Se sel souf blan paka fe

In Haiti there are so many Things that make you go Hmmm... De ti gason k-ap pase devan lakay la, pi gran-an di pi piti-a: Se sèl souf wi blan paka fè! more »