Mèsi bonDyé papam ki nan syèl la, tròp...

Patrick Princivil - November 30 2015, 8:48 PM

Mèsi bonDyé papam ki nan syèl la,

tròp dézòd fè yo mét lòd nan lavi yo, tròp magouy, fè yo konpran ké péyi d'Ayiti patajé ak anpil moun séryé menm si malfèktè plis ké nou paské sé dézòd yap fè, simen pitit pitit patou sou tè a san papa, kòm ou pa kadè sou kantité; kòm sé bon krétyen yo ki gen plis valè dévanw, métém pami bon moun konpétan sa yo.

Pliské yo ékzilé nou avèk vyé konpòtman malonèt yo a, siyé dan yo papa, lévé nou pi wo ké janm yé a, béni Ayiti, pakitém tounen nan labou santi a ak chawonje santi an Ayiti, bay gouvernman Ayisyen an asé moyen pou nétwayé tout vyé charonje santi ki ka fè nou malade an Ayiti.

Pa kité vyé manjé chimik anpwazonen pété fyèl nou nan zafè pèdi ren, sa a, pa kité malpròpté manjé chimik pété fyèl nou nan vyé maladi tansyon, koléstérol, dyabèt ak tout lòt malpròté maladi yo, pa kité chawonje santi anpwazonen fini avèk nou papa.

Édé poun valé 8 vè dlo nan lawèr nou é fè ékzèsis chak jou jan doktè yo dil, mwen pap suiv doktè sé woumenm map suiv, pwòp manjé ké nap manjé yo sòti pou pété fyèl nou papa, sové ti rès la pou nou papa.

Édé nou al planté bon jan manjé natirèl san chimik nan péyi nou poun manjé papa, pa kité nou mouri nan péyi étranjé nan pwazon chimik papa. Siw vlém mouri nan frizè a au Canada pagen pwoblèm men banm yon ti chans poum planté bon jan manjé natirèl san pwodui chimik papa, sé malpròpté chimik sa yo kap pété fyèl nou ak tout vyé maladi sa yo sové nou papa, mwen pa désidé kité renm au Canada, sové ti rès ma a pou mwen papa

Related Article:

Haiti Education - 30000 Teachers to Receive Their Provisional Teaching Licences

Haiti Education Update -- The ministry of education (MENF) has made available 30,000 provisional teaching licenses (PPE) across the country to...

REPLY to this message

Return to Message List