Haiti Pwoteksyon sivil

La Direction de la Protection Civile (DCP) / Pwoteksyon Sivil en Haiti est une direction centrale du ministere de l'Interieur et des collectivites territoriales (MICT). Elle s'occupe essentiellement de gestion des risques et des desastres (GRD) sur tout le territoire haitien.

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategory 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategory 5

Radio, Pil/Batri, Pil rezèv = bon dispozisyon pouw swiv enfomasyon sou sak ap pase epi swiv konsiy otorite yo

Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategori 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategori 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA Kategori 5. Pa tann deyne moman pou a ale yon kote ki pi asire. twl ta san le bare w!

Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments

Haiti Hurricane Season - Message from Protection Civile

Haiti Hurricane Season - Message from Protection Civile

Haiti is threatened by a Hurricane. Tell your family, friends and neighbors a hurricane is coming to put some supplies in the house in just in case. Civil Protection Directorate urges the Haitian population to prepare for Hurricane Irma. Stay vigilant.

Di fanmiw, zanmi w ak vwazen w pral gen siklòn epi mete pwovizyon nan kay la pou sizoka. Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments