Haiti Hurricane Preparations

Hurricane Maria - Haiti Forecast

Hurricane Maria - Haiti Forecast

Hurricane Maria is a category 5 storm as it heads to Puerto Rico. This hurricane may hit parts of northern Haiti as a category 4 hurricane. by Friday 22 September 2017.

Permalink | Comments

Hurricane Maria - Haiti Forecast (ABC News)

Hurricane Maria - Haiti Forecast (ABC News)

This was the forecast of Hurricane Maria before is strengthened into a category 5 storm as it heads to Puerto Rico. This hurricane may hit northern Haiti as a category 4 hurricane. by Friday 22 September 2017.

Permalink | Comments

Haiti: Kisa pou nou fè lè nou tande gen siklòn?

Haiti: Kisa pou nou fè lè nou tande gen siklòn?

Ayisyen frè m ak sè m yo, men kisa pou nou fè lè nou tande gen siklòn:

  1. Rete kalm
  2. Tande nouvèl tan
  3. Swiv konsiy otorite yo
  4. Mete papye enpòtan yo yon sèl kote
  5. Asire fanmi ou
  6. Pataje selman bon enfasyon

Information de la Police Nationale d'Haiti

Permalink | Comments

Haiti Emergency Phone Numbers - Hurricane Irma

Haiti Emergency Phone Numbers - Hurricane Irma

Here is a list of Haiti Emergency phone numbers to call if you or a family member has an emergency during Hurricane Irma...

Haiti emergency phone list includes:

Centre Ambulancier National
Police National d'Haiti
La Croix Rouge Haitienne (The Red Cross)
Protection Civile
Electicité d'Haiti (The electric company)
Bien-Etre Social
Pompiers (Fire Station)
DINEPA (Haiti's Water Company)

Permalink | Comments

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategory 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategory 5

Radio, Pil/Batri, Pil rezèv = bon dispozisyon pouw swiv enfomasyon sou sak ap pase epi swiv konsiy otorite yo

Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategori 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA - Kategori 5

Ayiti anba Menas Sikòn IRMA Kategori 5. Pa tann deyne moman pou a ale yon kote ki pi asire. twl ta san le bare w!

Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments

Haiti Hurricane Season - Message from Protection Civile

Haiti Hurricane Season - Message from Protection Civile

Haiti is threatened by a Hurricane. Tell your family, friends and neighbors a hurricane is coming to put some supplies in the house in just in case. Civil Protection Directorate urges the Haitian population to prepare for Hurricane Irma. Stay vigilant.

Di fanmiw, zanmi w ak vwazen w pral gen siklòn epi mete pwovizyon nan kay la pou sizoka. Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon an pran devan parapòta siklòn Irma. Rete veyatif

Permalink | Comments