Le a rive pou vil principal Haiti yo pa sanble konsa...

Le a rive pou vil principal Haiti yo pa sanble konsa...

Nan konbyen vil Haiti ou pase epi ou we lari prensipal vil yo nan kondiwyon konsa??? Li pa bon. Tout wout Haiti kote machin ap monte desann ta dwe asfalte. Li le pou sa fet... Li pa konplike, ann nou pwopte peyi a...

For more information, visit this page.


Related Articles:

Mwen renmen Haiti wi men poussier a twop pou mwen...

Mwen renmen Haiti wi... MEN... Poussier a nwizib... li tap bel wi si tout lari nan vil presipal yo te asfalte o mwens... paske kreye yon biznis nan...