Wèl, frè pa-m,, lòt peyi gen demokrasi pa yo...

Aly - November 2 2018, 10:14 AM

Wèl, frè pa-m,, lòt peyi gen demokrasi pa yo; nou menm ann Ayiti, nou gen zafè pa-nou: yon Denmon-k-Rasi ki anvayi a, fè nou tounen denmon nan kò youn lòt, san pitye, san mizerikòd, san lanmou san krent.

Bondye ki enspire lakrent lan pa la nan lye saa; nou ranplase Li ki Dye vivan an ak dye lèmò.

Dye lanmò yo paka pote lavi! Se Bondye Lavi a sèlman pou nou ta rele, kisa ou panse?

San pa sa, lanfè ap kale denmon deplizanpli rasi

Related Article:

Another long weekend goes to waste in Haiti. Activities interrupted by protests

November 01 2018, All Saints' Day in Haiti was ruined this year. even the director of the Cimetière de Port-au-Prince was complaining on...

REPLY to this message

Return to Message List