Men konsèy map bay pou moun kap fè biznis an Ayiti...

< Previous | Home | Next >

Click to enlarge

Reply to Msg 16883

Men konsèy map bay pou moun kap fè biznis an Ayiti!

Nap viv nan yon tan ki vrèman difisil é frajil; men Jézi ka édé nou ak sa si nou aksépté sèvil avèk fwa.

Banm ba nou ti sam gen nan tèt mwen pou jéré pwoblèm nan:
1.) Sé menm nou-menm nan nou yé fò nou ka chita palé.

2..) Si moun nan sé chyen janbé a lap van bò lari ya ki sé mayi moulen kolé ak pwa, oswa ak sòs pwa, épi lòt jou a li van diri ak pwa oswa kolé ak pwa etc.
3.) Mwen sé yon dyaspora oswa yon moun kap viv an Ayiti ki pa janm al viv nan péyi étranjé, men ki gen plis lajan pasé moun sa a ki déja gen komès sa a, alò si sé menm bagay lap van yo ké mal van map krazé komès pal la, oswa map rédwi vitès kòmès li ya, siw fè sa sè ké ou pa bal chans poul nan chita palé avèk ou.

Solisyon pam nan sé Fè yon ti chita palé ak moun sa a poum konnen frustrasyon moun sa a, kisa lap anduré nan travay ké lap fè a; konsa mwen pwal fè tèt mwen travay kòman mwen pwal édé li soti nan frustrasyon ké li yé a.

Par ékzanp: si sé nan mizè poul jwen pwason yo, poul yo: map fè yon fason poum ofril sèvis sa yo. Nou konnen mizè yo ak pwoblèm yo: pafwa moun nan abité Pétion - ville épi sé nan rédi poul jwen machine ki pou mennenl al van la vil avèk yon pakèt chodyè nan men li, poul, pwason ap jété dlo etc. épi map fè yon ti lajan avèk li, nou pa oblijé al kwensé kò nou bò koté moun sa a poun nap van'n menm bagay la poun trennen moun sa a nan plis mizè.

Sim gen menm yon ti machine, mwen ka mennenl al acheté tout sal gen bézwen épi lap sové tout tanl té kon pèdi nan lòt machine trafik yo, mwen pwal chachél lakay ak tout sa lap poté yo sil posib épim fè yon ti lajan avèk li. Sil posib puiském gen machine mwen gen dwa ofril poum fè tout kòmand sal kon acheté yo épi mal acheté tout bagay sa yo épim révan'n bali pou pi chè, tank machan sa a ap grandi épi map grandi tou. Si sé a tè ya li kon van, sim kapab mwen ka menm acheté yon ti bout trélè épim lwél bali, map founi li asyèt katon, mwen pa oblijé van menm bagay avèk li.

Gen égoyis patou, mèyè solusyon sé pran Jézi, kréyé disip kòm Jézi té kon'n fè, sé pi myé nou kréyé gwoup moun poun priyé bonDyé ansanm.

An nou tout manb légliz sa yo kolé tèt ansanm ant manmb légliz ak manmb légliz poun fè biznis ansanm.

Pou Masonlòj yo: lè yon nan masonlòj sa yo mouri chèf lougawou a raché kè viktim nan an plizyè mòso épi pou tout masonlòj ki vivan yo manjé ti kal kè viktim nan: idé sa a pa pwogrésif. Sam apran de menm bèt yo: sè ké tout bèt ki manjé vyan méchan.

Jézi renmen nou, talèl pwal rétounen.

an nou sèvil avèk la fwa. An al kréyé disip pou fini travay la, mwen pa konnen pou nou, mwenmenm mwen pap kité wòche préché pawòl la sou mwen.

Pa bliyé sa: si nou béswen zanmi ak kòmèsan ki bò koté nou yo sé van'n bagay ki ka édé yo soti nan frustrasyon ké yo yé; sé fè livrézon bayo koté yo yé a san yo pa bézwen al pasé mizè pou yo jwen sa yo bézwen.

Komèsan sa yo pap ka énmiw, o kontrè yap vin pi bon zanmiw.

Amen.

Ké bonDyé béni nou.

Patrick Princivil, April 10 2016, 11:15 AM

REPLY   Next >

 

Topic: Doing Business in Haiti - What advice can you give me?

Start a NEW topic or,
Jump to previous | Next Topic >

< Previous | Home | Next >

 

Messages in this topic

I think this is going to be a great topic. read more >
Fred, 10-Apr-16 10:39 am
Men konsey map bay pou moun kap fe biznis an Ayiti! Nap viv nan yon tan ki vreman difisil e frajil; men Jezi ka ede nou ak sa si nou aksepte sevil... read more >
Patrick Princivil, 10-Apr-16 11:15 am
That the eat the seed before it grows mentality. One way is to form organizations or unions in the trade or business. This allows for rival members... read more >
Tonton, 10-Apr-16 1:50 pm
You just have to advertise on the radio, newspaper, in church, everywhere you can. It is a competition. If you want to talk to businessmen, you have... read more >
Paul Bance, 18-Apr-16 10:23 am

 

< Previous | Home | Next >