Mesye dam fok nou gade ni aksyon an ni koz la. mwen dako ke...

Simpson Stfort - September 2 2015, 5:17 AM

Mesye dam fok nou gade ni aksyon an ni koz la. mwen dako ke dokte yo pat sipoze kite pesonn moun mouri pou mank de swen, a koz de seman e angajman ke yo te pran;men fok nou chache rasin pwoblem yo tou. si anpil nan dirijan ki ni nan leta oubyen nan sekte prive yo te ayisyen tout bon, yo te renmen peyi yo e yo tap fe travay yo jan yo te sipoze fel, Ayiti tap miyo, peye taks, peye anplwaye, respekte la lwa, sispan pran avantaj youn sou lot, investi nan elektrisite, sante, edikasyon, agrikilti mete moun nan pozisyon a koz de konpetans yo, pa paske yo se zanmiw oubyen ou vann yo yon pozisyon.

Si nou te trete tout Ayisyen avek respe e dyite, ke yo se gran neg, malere, otorite, gro komesan, Jounalis...

yo tout tap resevwa menm tretman an. injistis se injistis nenpot ki moun li rive a, si nou tann ke se le yon konfre nou pran nan pelen pou nap joure dokte kap defan dwa yo nou kite two ta bare nou. Pwofese yo fe grev tout tan elev nou yo sot kou pan yen pesi nou pa janm di anyen, jan ti patat la bon an se konsa ti bannan n lan bon tou, la lwa se youn pou nou tout, le gwo komesan an fe sak pasa, rele cwal bare deyel, otorite a idem, ti malere menm pinpinp la, mande pou yo remete instriksyon sivik ak moral nan lekol yo menm jan yo teye oparavan pou Ayisyen ka aprann kouman pou yo respekte dwa youn lot, bay tout ayisyen yon rezon pou yo renmen e respekte drapo yo ki se yon senbol sakre, sispann mande viza poun al fe moun lotbo dlo betize ave nou. fe saw kapab ak saw genyen kote ou ye a menm jan moun ki nan lot peyi yo fel de fason ke zot ka gen anvi vi n lakay yo olye ke se yo kap toujou kouri ale lakay zot. le bagay yo pa afekte nou pesonelman, nou kase fey kouvri sa, le se nou ki pran nan gonm, nou lonje dwet sou tout moun..

jounalis, jounalis siw pa fe travay ou byen, pouw denonse e pouswiv injistis jiskobou kelkelanswa moun ki komet li a nenpot lot...wap toujou gen menm pwoblem sa yo e Ayiti ap kontinye ale a la deriv...si nou pa pran konsyans de tet nou e chanje mantalite pasiv, ti sousou ke nou genyen an, si nou poko ka di wi a sa ki bon e di non a sak pa bon, mete nen nan figi nou pou lot ka respekte nou...Ayiti pap janm chanje

Related Article:

Haiti - Doctors at Hospital General Leave a Journalist to Die because they're on Stike

The Haitian media is pissed off after one of their own was left to die on the floor at Hospital General... Doctors were on strike and they wouldn't...

REPLY to this message

Return to Message List