Ah ban-m bay opinion-m nan lang manman-m ak papa-m t&#233...

Patrick Princivil - September 14 2014, 2:13 PM

Ah ban-m bay opinion-m nan lang manman-m ak papa-m té fè-m nan.

Diaspora ki gen lajan yo,

nou pè fè biznis an Haïti an tèm ké yap péyé nou an gourde, Américains, Canada ak laFrance, Digicel en Haïti yo pè ranmasé gourde sa yo ké nap méprizé a.

Avantage mou-n ki déjà genyen yo, yo gen chans pou yo gen stationeman pou résévwa client, gen anpil ki gen dépo (warehouse) yo; nou-men-m pitit sòyèt ki té kité Haïti a po gren-n nou, mét ansan-m ak médam pitit sòyèt yo ki té kité Haïti ak po bòbòt yo, anpil nan nou-men'm pa gen tè, nou pa gen kay e nou pa men-m gen koté pou ya-l dòmi an Haïti. Sé pou sa map foutre tren-nen toujou nan Canada.

Nou gen yon kay nou anfèmen nan Croiffè zòne Lascahobas, 5 pièce kay, yon pièce kay an béton, 4 pièce kay an tòl pou $1000:00 (USA) par ané, men nou sou 6 mwa; dépi kounyé a nap kòmansé rédui sou bidjè nou pou nou préparé $1000 (USD) pou nou rénouvlé kay la, mèt li kòmansé ap plenyen an tèm li vlé nou ogmanté $200 (USDA) sou li. Mou-n ki pa voyajé ou ki déjà voyajé nan gran payi yo gi ge kay an Haïti e ki gen tè an Haïti yo rich yo pa konpran sa.

Map di nou sa en vérité, en vérité e en vérité 3 fwa: si mwen té gen yon ti bout tè ak kay sou li ki bò la ri ké nou acheté lajan kontan, men-m yon chien janbé mwen tap ouvè profésyonèlman avek stationeman pou résévwa neg taxi a motocyclette e a tout chofè camionèt yo etc. mwen tap ri mou-n kap di yo pè fè biznis an Haïti. Mwen tap fout gen pròp jaden pa nou pou founi nou manjé.

Pandan diaspora ap tan-n pou main yo plen nan Canada-US: yap fi-n vyéyi nan glas la yo pap fè yon pa e men yo pap jan-m plen vré, mwen pa kon-n pou yo.

Au nom de Jésus fòm fout tounen lakay mwen.

Related Article:

Doing Business in Haiti - What is your Experience?

You know something? As I talk to some people doing business in Haiti I am getting a different kind of warning... Scary almost... Many people start...

REPLY to this message

Return to Message List