Ki Diferans ant yon moun RISH ak yon moun ki BIEN? Sa...

Patrick Princivil - July 27 2013, 9:41 AM

Ki Diferans ant yon moun RISH ak yon moun ki BIEN?

Sa séyo bonne question.

Yon moun ki rich sé yon moun ki possédé anpil l'argent ak anpil autres bien matériel, parfois li kapab rish et bien en même tant, min parfois li kapab rish et misérable en même tant tou; si sé nan dyab li fè l'argent sa yo, richesse sa yo pap util li an'yin. Konsa tou li ka pa nan dyab min li ka périt pou rébélion.

Example:
BonDieu métté lwa li sou tè a pou tout être humain suivre par ce que li grand moun et li fè sal vlé,
li ba nou dix commandements yo: (Exodes 20:3-17,) nou di ké dix commandements sa yo sé té pou peuple juifs.

tandis ke lè BonDieu té bay peuple Israèl commandements yo, li té di yo toujou chonje jou repo a pou nou metel' apa pou li, min pouki sa li té di pèp Israèl toujou chonje jou repo a?

Mwen pensé ké Sabbat l'éternel a té jéjà la avant l'homme té crée. L'homme rédi kou yo pa servi BonDieu; Li crée tout sorte d'animaux min li di nou min sa pou nou mangé, (Levitik 11; Deteronòm 14) l'homme rédi kou yo, yo pa réspécté science BonDieu, yo prend nan tintin; (Malachi 3) di nou poté dîme nou a offrande nou endedan l'église BonDieu nou volè dîme nan à offrande nan, nou métté nan plates yo sa nou vlé tankou BonDieu sé yon ti pauvre li yé, et bien nap gin yin wi min avec anpil misè.

Dyab la mandé nou fè sa li vlé, si nou pa fè li lap koupé kou nou malgré sa nou al nan pieds li, sé sak fè nou gin dwa rish min nou misérable.

Moun ki bien yo sé moun ki en bonne santé ké yo yé, par ce que nou kwè nan BonDieu et puis nou ap efforcé nou pou nou marché nan lod chaque jou jusqu'à ce ké li vini.

Sa sé réponse pou moun ki rish ak pou moun ki bien

Related Article:

Neg sa-a genyen ANPIL lajan, kobyen lajan ki ANPIL pou ou?

Ki Diferans ant yon moun RISH ak yon moun ki BIEN? -- Gendelè ou tande yon Haitien ap pale, li di "Mesye... Nèg saa chaje lajan.....

REPLY to this message

Return to Message List