Mézanmi an nou montré blancs yo nou pa stupid, Anpil...

Patrick Princivil - November 12 2012, 11:35 AM

Mézanmi an nou montré blancs yo nou pa stupid,

Anpil nan nou ap cherché excuse pou nou accusé Président Martelly nan kidnapé moun. Mais kounyé a li Président d'Haïti, jugé sa nou kinbé la yo kounyé yo sé pa pendant Prezidan Martelly ap cherché retiré Haïti nan malpropreté gros méchants yo té fouré nou la a pou nap esseyé foule-l anba pieds nou, nou foutre kapab fè yon difference entre sa nègre yo tap fè en Haïti et sa Président Martelly ap fè nan pays d'Haïti kounyé a, encore map di nou sa, Président Martelly pa non-m manman, manman-m mouri depuis environ 2001.

Konsey mwen ba nou sé fè respè nou. Sé sou route Pernier pi ba kan Léopard a mwen té rété en 1997; nègre peau jaune té kon ap mété kagoul nan tête yo grand jounin pou yalé fè méchansté, Prezidan Aristide avec police, chimè pachiman li yo pat jan-m di anyin sou sa. Koté yo tap krasé jeune garçons malheureux yo tanko fatra sou règne Aristide la. Anyin nou pat di.

Ban incenssé, s'il vous plaît fè respè nou. Si nou ta retournin sou dossié tonton makoutes yo, gin moun ki tap prend crise, papa-m té rélé Gerard Princivil; grand père mwen té rélé Edouard Princivil, yo té kon explikem comment Magistrat nan ville Haïti té kon touyé moun durant la nuit, et sou general Henri Nanphi, Prospère Avril, mwen té guin yon idée de sa yo té kon opéré en Haïti. Nou pa jan-m révélé bagay sa yo. Après Jean Claude Duvalier, depuis 1986-2011; pays d'Haïti té vin tounin caye loup garoup, marçonloge, zobop, shampoêl, 101 drapeaux, bizango, Satan a toute mové anges yo.

Diaspora yo! Fermin feuille beck nou nan kosé sa a. Anpil nan noumin-m, yo deporté pitit nou pou criminel, tandiské nou pa criminel, peut être kidnapè, et noumin-m nou pa kidnapè.

Sa mwen vlé fè nou kon-nin, mwen pa politiciens, min mwen wè nou troublé sé pou sa mwen poté des idées ki capable aidé nou avec situation an.

Président George té Fè yon premier mandat au État-Unis, peuple Américains yo té rin-min toute bon services li té bay yo, li té fè 3 mandats: Président bill Clinton té preské fè 3 mandats.

Malgré Prezidan Obbama sé yon noire li yé, blancs Américains yo apprecié toute bon travay li fè yo min'l President encore.

Au Canada sé min'm bagay la. Pou ki sa President Martelly pa kapab gin chance li pou-l rangé pays d 'Haïti?

Reponse la sé par ce que nou min-m Haïtiens nou trop égoïste nou pap fè yon pa.

Peuple Haïtiens yo ki problem nou?

Quelque soit moun yo kinbé nan kidnapé moun kounyé suposé punit, mwen d'accord avec sa.

Mwen tandé partie lavalas ap fè désordre, boulé machine etc en Haïti.

Sé pou Président Martelly pran concou Américains pou mété Jean Bertrand Aristide deyò nan pays d'Haïti. Si partie lavalas ap continué bay problem, sé pou Président Martelly payé Américains correctement pou lagué bomb sou parti lavalas et détruis toute, sé seulement konsa pou Haïti gin la paix avec kidnapè, lavalaciens, et Unité etc. Jean Claude Duvalier avec Aristide tounin nan pays d'Haïti, sé pou yo prend lesson concernant crime yo fè.

Jean Claude Duvalier avec tonton makoutes yo rentré nan cokie yo sé bien. Si partie lavalas ak Unité ap bay problem.

Sé pou yo converti ou bien yo mouri.

Related Article:

Haiti Observateur Bombshell Article - Clifford Brandt Names Olivier Martelly In Kidnapping Ring.

Haiti Kidnapping, Affaire Brandt -- Haitian newspaper Haiti Observateur has just released a bombshell article in which Kidnapping suspect Clifford...

REPLY to this message

Return to Message List