Mwen te gen yon kouzin mwen ki te konn voye 20 dol chak mwa...

Miejo - May 2 2011, 5:59 PM

mwen te gen yon kouzin mwen ki te konn voye 20 dol chak mwa pou yon jennnom, mwen di li pou ki sa ou pa achte yon je razwa ak sizo bali li, misie kon fe tet, konsa la apran cheche la vi li.

konnye ya sa gen 15 an misiye ap fe koife, li gen 2 moun kap travaiy avek li.

mande yo sa ou ka fe pou yo, bayo zouti pou yo twavay, zouti agwikol, etc.
zouti mason, ebenis, chodiye pou yo kuit manje etc.
aiysien se yon bon pep, si yo mande se paske yo egare, yo bezion moun kap fe yo apran panse, yo bezion edikasiyon nan tout agay.

Response to:

U you right we all who wad born in,the country are...

Related Article:

Haiti - How do you feed 9 Million People Everyday?

Food For Thought - Most people in Haiti want to provide for themselves, we are proud people, but most of them have no jobs... So... Do we feed them...

REPLY to this message

Return to Message List