Bonjou tout zanmim yo ak enmim yo! se esprem te fè mwen...

Patrick Princivil - March 17 2017, 12:20 AM

bonjou tout zanmim yo ak enmim yo!

se esprem te fè mwen pat janm di anyen sou rezo a poum te wè kiyès kretyen ki tap parèt ak yon repons pozitif sou zafè sa a; elas: mwen pa jwen repons mwen tap chache a.

mezanmi, sispan inyorans sa yo ke nap preche la yo! piga tòde pawòl bondye a nan fason pa nou.

men sa chante a vle di:

noumenm kretyen kap sèvi bondye san ipokrizi yo! nou paka benyen nan sa ki sal; tan pou nal foure kò nou nan vòlè, masisi, madivinèz, lougawou, ougan, manbo, masonlòj, bizango, chanpwèl, sektè vodou, baka, rat pa kaka, pedwofil, vòlè ansasen, egoyis, raketè, magouyè, adiltè, fònikasyon, ògeye, tafyatè, machan dwòg, kidnapè etc....

nou pito mouri malere.

lè nap gade kote ougan yo ak manbo yo ap di moun yo: koupe pi bèl pitit yo, tiye yo mete san yo nan vè pou yo bwè: san entelijans, gen moun pami nou ki aksepte pran nan pyèj la sa yo! ougan oswa manbo oswa masonlòj di nou manje manman nou, nou fèl vre; malfektè yo di nou manje papa nou, nou fèl vre; malfèktè di yo di nou manje pitit nou, nou fèl vre; malfèk di nou manje sè nou, nou fèl vre; malfèktè di nou taye manman, oswa papa nou, oswa pitit nou, oswa frè nou, oswa sè nou: san entelijans nou fè yo, nou fou.

bondye se yon dye sen epi ki pwòp, e ki pa mele nan sa ki sal. nou pran kò nou, epi nou fè kò nou tounen yon depo fatra ak chimik toksik: depi nan san mamman nou, ak papa nou, nou deja soti toksik, pise nou toksik; kaka nou toksik.

san nou anpwazone nan malpwòpte ougan ak manbo ak masonlòj fè nou bwè ak manje.

nou anpwazone avèk krak, kokayï'n, sigarèt, mayigwana, tafya, diri plastik, espageti plastik, poul plastik, tout kalite vyan plastik, chou plastik, ze plastik etc.

lè doktè fè tès san ak kaka pou nou: se wont yo wont di nou eta nou, jèm sida, jèm tout kalite tenten.

bondye kreye nou poun viv byen, olye poun fè kò nou tounen tanp sen espri bondye: nou fè kò nou tounen depo fatra ak sida. bèt ki manje zèb yo pi byen manje pase nou, yo pa nan fè masisi ak madivinèz, noumenm lòm nou fè bagay bèt yo pap janm rive fè; kèl insult nan zye bondye?

tan pou noumenm kretyen pou nap benyen nan salte sa yo. nou pito mouri malere.

se nan kontèks sa a kem wèl

nou malere pou kounye a: men nou paka nan baye! hammmm pou ti mòso manje.

sa a mwen pap pranl nan men nou.

zafè bagay se ti tèt mare ki fè levanjil sa a: mwen paka pranl nan men nou, e mwen pap janm pranl nan men nou.

mwen se yon dyak nan legliz adventist o canada.

pou noumenm ki peye dim ak ofrande yo (malachi 3: 10);

menm moun ki sou wèlfè yo, e ki gen 2 oswa 3 pitit o canada ap bay kòm pi piti nan legliz yo: $ 250 canadyen pa mwa. moun kap travay yo ap peye $400 a $500 dola canadyen nan dime ak ofrande.

se malere nou ye o canada - eta zini; men pa devan mechan yo.

nap bay gwo kòb sa yo, tandiske kanè bank nou vid. dabò si nou bay dim nou nan ofrande gouvernman candadyen remèt nou resi poun fè tax epi yo remèt nou 75% pousan nan tout lajan nou bay yo. mwen nan pati politik canadyen, kèlkeswa kotizasyon nou bay nan pati a, yo remèt nou 75% nan sou tout kòb nou bay.

an nou pale sa nou konnen.

se gouvernman pòv yo ki pa kanpe sou anyen.

alò malere noumenm kretyen se richès lougawou yo ak tout lis sam site la yo.

si nou ta wè yon moun ap priye bondye sensè, epi lap pase mizè poul manje, moun sa a se ban lap chofe, oswa li fèk konvèti lap goumen ak peche.

otreman; depi se moun kap sèvi bondye fidèl yo:

si pa ta gen wout pa bwa pou yo ayiti: gran mèt la ap voye bon moun serye ki gen lajan marye avèk yo, pou retire yo nan vye soufrans ke nap pale la yo.

fò nou pa mete noumenm kretyen kap sèvi bondye sensè yo nan menm panye ak sèvitè lougawou nan legliz yo, se konsekans ipokrizi ak idolat kè yap peye. si yo nan legliz epi yo nan pye ougan, manbo, ak masonlòj, se nòmal pou yo peye sa yap fè yo.

se sak fè bib la di: malè ak moun ki peche kont le sen espri bondye.

noumenm kretyen nou pa nan ran moun sa yo.

noumenm kretyen: kote nou rive la a, nou paka betize.

se pa moman pou nap fè tenten.

avantaj nou gen sou alkolik yo ak dwoge yo: menm ke yap fè magouy pran pouvwa; fòme gang nan tou kwen peyi a pou vòlè telefòne mou, tiye moun, kase ponyèt moun ki sot pran lajan nan bank yo, sè ke bondye gen yon kote lap pare tan yo.

noumenm bon kretyen ki sensè ak bondye yo: nou limite, e nou paka benyen nan salte ak labou peche avèk yo, se kwaze nou kwaze bra nou e nap gade fyèl yo kap pete nan vale salopri, e kap file tou dwat nan simityè yo san jezi.

sa fè bondye mal anpil: men yo chwazi koup malediksyon an epil tonbe sou do yo.

noumenm kretyen ki sensè ak bondye yo!

piga santi nou dekouraje lè malfèktè riche yo ap rele nou ti pòv malere tèt mare: pou richès yap goumen an, yo pap menm gen tan jwi yo, se manje dyab la yo ye. lè yap kritike nou se poun ri yo, paske yo pa anyen, talè bondye pwal jete yo nan letan de fe sa a ki prepare pou yo ak papa yo: satan ak move zanj yo. pandan yo pwal kriye, noumenm se ri nou pwal ri yo.

Related Article:

Christianity in Haiti - Why do Haitian Preachers Preach and Encourage Poverty?

Do you go church? Better yet, do you go to a Haitian church? Don't you get the impression that many Haitian pastors are preaching and encouraging...

REPLY to this message

Return to Message List

Messages and comments from our readers...

Do you prioritize your everyday activities over your health? Do you prioritize your everyday activities over your health?

I have a very bad habit and I hope for the sake of your health you do not have the same. I prioritize everything else over a simple 30 minute walk...

Mural of Wyclef Jean unveiled in Newark, New Jersey. That's Wyclef standing in front of it Mural of Wyclef Jean unveiled in Newark, New Jersey. That's Wyclef standing in front of it

Here is a photo of Haitian-American rap superstar Wyclef Jean posing in front of a mural of himself unveiled in Newark...

Oxymoron: The Dominican Republic vs Haiti, which one would you retire to? Oxymoron: The Dominican Republic vs Haiti, which one would you retire to?

While Haitian politicians are continuously fighting to take control of a country that's had enough of them, the Dominican Republic, which shares an...

Haitian Photo Stories...

All Saints Day in Haiti - Cimetiere de Port-au-Prince All Saints Day in Haiti - Cimetiere de Port-au-Prince

Every year in Haiti on November 1st, All Saints Day, many Haitians dress in white, black, purple, and go to Haiti's main cemetary, Cimetière de...

Kot Kob PetroCaribe a protest T-Shirts drying in the sun Kot Kob PetroCaribe a protest T-Shirts drying in the sun

The organizers of the October 17 2018 street protest asking where is the PetroCaribe money realized they would not have enough t-shirts for the...

Kot Kòb PetroCaribe a? Bring your own t-shirt for the protest Kot Kòb PetroCaribe a? Bring your own t-shirt for the protest

The organizers of the October 17 2018 street protest asking where is the PetroCaribe money realized they would not have enough t-shirts for the...