monch mwen dak ' av k ou, bib la di k : gad silans pi...

Patrick Princivil - October 27 2016, 12:44 PM

MONCHÈ MWEN DAK' AVÈK OU, BIB LA DI KÉ:

GADÉ SILANS ÉPI BONDYÉ AP KONBAT POU NOU.

ÉKSPÉRYANS PA MWEN, LÈ POU LWA MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ TÉ PASÉ O KANADA, MWEN TÉ GADÉ SILANS, ÉPI LWA LWA MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ LA TÉ PASÉ O KANADA.

SÉ PA PASKÉM PA RENMEN KANADA; MWEN RENMEN KANADA, SÉ SAK FÈ MWEN AK TOUT FANMIM NOU LA TOUJOU.

BAGAY YO VIN CHANJÉ SOU AKSYON MARYAJ MASISI AK MARYAJ MADIVINÈZ AN AYITI, PA BLIYÉ SA LAKAY SÉ LAKAY!

AAAAAAAAAAA! MWEN KIMEN!

BANM KASÉW YON TI M'SO APRÈ TOUT RÉCHÈCHE MWEN TÉ SOU YOUTUBE SOU ZAFÈ FÉSTIVAL MASISI AK MADIVINÈZ AN AYITI A.

AAAAAAAAAAAA!
VIV BONDYÉ NAN SYÈL LA, VIV MOISE JEAN CHARLES AVI !
NAN TAN PAM NAN KOTÉ TONTON MAKOUT MASISI AK MADIVINÈZ TAP FÈ LAPLI É LE BO TAN NAN TOUT VYÉ ZÈV SA L SA YO! YO TÉ ANPWAZONÉ ANPIL JÈN NAN MASISI AK MADIVINÈZ. PUISKÉ YO TÉ KON FÈ ZAFÈ YO ANBA TAB, OSWA ANDÉDAN LAKAY YO, SA PAT DÉRANJÉ NOU, KOUNYÉ A SA NOU DÉRANJ.

KOUNYÉ A POU TWA GOUVERNMAN SAL'P AP CHACHÉ PWOFITÉ YO DE FÉBLÈS KI GEN NAN PÉYI DAYITI POU YAP ÉSÉYÉ ANFWARÉ PÈP AYISYEN NAN KOUP MALÉDIKSYON SA A?

SÉ POU YO PÉYÉ SA, SI SÉ POUSA GOUVERNMAN CANADA MÈT PRAN KAT SITWAYENÈNTÉM NAN.
MWEN KONNEN SÉ MÉCHAN YO YÉ, MEN GEN BONDYÉ.

ISTWA CANADYEN AN FÈ KONNEN K'MAN GOUVERNMAN CANADYEN TÉ TOUYÉ 53 MILYON INDYEN SAN RÉZON, MWEN PA PÈ YO, MAP BATAY KONT VYÉ ZÈV MASISI YO A AK VYÉ ZÈV MADIVINÈZ A AN AYITI JISKO BOU.
PÉTÈT BONDYÉ NAN SYÈL LA VLÉ MONTRÉ MOISE JEAN CHARLES AK L'T SÉNATÈ YO KÉ SÉ PA YON KÉSYON DE DYASPORA PA LADAN, SÉ YON KÉSYON DE MASISI, MADIVINÈZ, V'LÈ, RAKÉTÈ, BOUZEN, LOUGAWOU, SANPWÈL, MASONL'J, VODOU, BIZANGO, PRÈT VODOU, BAKA ANSASEN, IDOLAT, SATAN, MOVÉ ZANJ YO PA LADAN.

JODI A LIDÈ POLITIK YO DWÉ APRAN YON LÉSON.
YO TÉ KONNEN TRÈBYEN KÉ MICHEL MARTELLY SÉ YON PLAYBOY KI TAP MACHÉ DÉSAN KIL'T LI SOU MENM DÉVAN PALÈ NASYONAL DAYITI; MWEN KWÈ F' NAN KANDIDA YO KONNEN FÈ RÉCHÈCHE SOU YOUTUBE SOU ZAFÈ SWEET MICKY SA A; NONM NAN PAT MENM GEN OKEN ÉDIKASYON, SAN ANYEN NAN TÈT LI, NOU TÉ PRAN NI ÉPI NAL MÉTÉL PRÉZIDAN DAYITI, SOUTOUT POUTÈT VYÉ MIZIK SAL KÉ LAP FÈ YO. MEN KONSÉKANS LAN.
APA PHTK TOUNEN YON KANSÈ POU AYITI, MENMJAN AK JEAN BERTRAND ARISTIDE.

NOU AN DANJÉ MWEN PAKA NAN MENM PANSÉ OSIJÈ SI GOUVERNMAN CANADYEN DÉP'TÉM AK MADANM MWEN AK PITIT, SÉ YON PÉYI ORIJIN KÉM GENYEN MENM JAN AK TOUT L'T PÉYI, MWEN PAP DÉSIDÉ ALÉ NAN L'T PÉYI ÉTRANJÉ ANK', SI SÉ PA VOLONTÉ BONDYÉ, MAP FOUT ALÉ FÈ JADEN NAN PÉYI MWEN.
MWEN TAP KITÉ AYITI PRAN NAN CHO SA A WI.
SWEET MICKY MONTÉ SOU POUVWA A LI PLIMEN GASON AK FANM DÉVAN DÈYÈ, ÉPI LALÉ!
SWEET MICKY OUVÈ P'T KORIPSYON MASISI AK MADIVINÈZ NAN POU GOUVERNMAN AMÉRIKEN, CANADA AK LA FRANCE RANTRÉ AL FIN ACHÉVÉ NOU, SÉ F'T GOUVERNMAN AYISYEN YO.
SÉ PASKÉ NOU BLIYÉ SA NASYON FRANSÈ A TÉ FÈ GRAN PARAN NOU YO PASÉ NAN ÉKLAVAJ BLAN AN.
F' YO TIYÉ PATRIK PRINCIVIL POU FATRA SA YO RANTRÉ PIBLIK NAN PÉYI DAYITI.

SAL'P SA YO PA FÈ LA BIB, SÉ SAK FÈ YO PA KONNEN K'MAN BONDYÉ TÉ FÈ DÉVORÉ ANPIL NAN PÈP PHILISTIN AN AK SÈLMAN YON TÈT CHÉVAL !
YO PAP KA KONPRAN SI SAMSON TÉ OBÉYI BONDYÉ ÉPIL PAT ALÉ RANTRÉ K'L ANBA DALILA, SAK TÉ RIVÉL LA PA TAP RIVÉL, É BLIYÉ YO BLIYÉ SA ROI DAVID TÉ KON FÈ KRIMINÈL YO AN PUISANS LÉTERNEL.

DANTON LÉGER, ZOKIKI, MOISE JEAN CHARLES AK TOUT L'T DÉFANSÈ YO PA POUKONT YO NAN BATAY SA A.
PITO YAL DI DYAB LA KÉ SÉ NOU KI BLOKÉ YO. PIGA YO PÈMÈT YO; NOU PA BLIYÉ NI SA BLAN FRANSÈ TÉ FÈ GRAN PARAN NOU YO; NOU PA BLIYÉ KISA GOUVERNMAN KANADYEN TÉ FÈ INDIEN YO; É NOU WÈ KLÈ KÉ ABI GOUVERNMAN AMÉRIKEN AN AP FÈ DAN LE MOND ANTYÉ.

YO BÉZWEN FÈ NOU PLIS MAL SÉ SAK FÈ YAP AJI KONSA.

PRAN TI CHÈZ NOU CHITA POUN WÈ POU KIYÈS VIKTWA A PWAL YÉ!
SÉ PA KONNENM PA KONNEN DE MAK BÈT 666 LA!
SI SÉ VOLONTÉ BONDYÉ POUL KITÉ SATAN AK MOVÉ ZANJ YO AK TOUT MASISI AK MADIVINÈZ YO MÉTÉ GIYON SA A SOU TOUT TÈ A, SÉ POU YO PASÉ PRAN LA RUISSIE, LA CHINE, LÈ JAPON, IRAN, IRAK, ÉGYPT, AMAS, IZRAÈL ETC. AVAN YO PASÉ PRAN AYITI SI YO POKO KAPAB FÈ SA, SÉ RÉTÉ TRANKIL POU MALÈ PA RIVÉ YO, PI TO MIL É MIL FWA KÉ SÉ BONDYÉ NAN SYÈL LA KI BENYEN NOU ANBA KOUT RIGWAZ LÈ NOU FÈ SA KI MAL, OLYÉ KÉ SÉ BAN VYÉ MOUN GIYON SA YO, KI ANFWARÉ NOU NAN PLICHON MASISI AK MADIVINÈZ.
POU KOUNYÉ A, SÉ POU YAL KONTINYÉ KOUPÉ PAPA YO AK MANMAN YO, AK PITIT YO ! SÉ POU YAL KONTINYÉ KOUPÉ MASISI AK MADIVINÈZ PARÈY YO NAN PÉYI YO!
SÉ POU YO AL KONTINYÉ KOUPÉ MARTELLY, PRIVERT, AK TOUT MASISI AK MADIVINÈZ PARÈY YO A ANBA TAB.
MEN DÉPI MALPW'PTÉ SA YO MONTÉ BÉTON PÉYI DAYITI !
SA YO PRAN SÉ PA YO.
PUISKÉ SÉ MASISI KI RÉLÉ MICHEL MARTELLY A KI TÉ MÉTÉ JOVENEL MOISE KOTÉL YÉ LA A, NOU PA BÉZWEN MOUN GIYON KONSA POU AL ANGLOUTI PÉYI A, SI JOVENEL MOISE PAKA TÉMWANYÉ KONT VYÉ ZÈV MASISI AK MADIVINÈZ NAN PÉYI DAYI, SÉ BLIYÉ PLAS PRÉZIDAN NAN PÉYI DAYITI.

AKTYÈLMAN MWEN TRÈ FACHÉ, JANL PASÉL PASÉ (JPP)
TOUT GRIF MWEN DÉY' !
PITO GRAND PUISANS SA YO AL MONTÉ SOU VANT AK SOU DO PRIVERT AK MARTELLY AK TOUT L'T MASISI AK MADIVINÈZ PARÈY YO ANBA TAB LA, MEN YO PAP MONTÉ BÉTON AN POU YO TOUMANTÉ MOUN MÉTÉ SOU SA NOU YÉ LA A.
KOTÉM DÉPWOGRAMÉ LA A, MWEN ANRAJÉ.

LA FRANCE TÉ PRAN DISPOZISYON YO POU YO TÉ ANGLOUTI TÈT YO NAN VYÉ ZÈV MASISI AK MADIVINÈZ YO: K'M GOUVERNMAN AMÉRIKEN AN SÉ PI GRAND PUISANS MWEN PA KWÈ SÉ MENM YOMENM KI TÉ F'SÉ LAFRANCE FOURÉ LA FRANCE NAN PLICHON MASISI AK MADIVINÈZ AK KRIMINÈL!
K'M KANADA SÉ YON GRAND PUISANS MWEN PA KWÈ SÉ NI GOUVERNMAN AMÉRIKEN, É NI GOUVERNMAN LA FRANCE KI TÉ F'SÉ KANADA FOURÉ TÈT YO NAN VYÉ ZÈV MASISI AK MADIVINÈZ, MÉTÉ AK AKSYON KRIMINÈL YO.
KIYÈS KI TÉ F'SÉ GOUVERNMAN AMÉRIKEN AL ANFWARÉ TÈT YO NAN MASISI AK MADIVINÈZ?

K'MAN FÈ TOUT VYÉ DAN POURI SÉ SOU AYITI YO GEN F'S YO KONSA A?

MWEN KONNEN TOUT L'T TI PÉYI YO, KÉ SÉ MENM BAGAY LA KÉ YAP ANDIRÉ ANFAS KRIMINÈL YO.
JÉZI DE NAZARÈT SÉKOU POU AYITI.

KÈLKÉ SWA KOTÉ YO ALÉ FÈ FÉSTIVAL MASI, MADIVINÈZ SA YO AN AYITI A, SÉ POU DIFÉ SOTI NAN SYÈL LA É BOULÉ YO.
SÉ POU BONDYÉ LAGÉ LORAJ SOU YO, TANKOU JAN BONDYÉ TÉ FÈ PÈP IZRAÈL LA PANDAN SAMUEL TAP PRIYÉ AK PÈP IZRAÈL LA. (1SAMUEL 1).

MWEN TWOUVÉ GOUVERNMAN AMÉRIKEN AN, KANADA, LA FRANCE TRÈ FRÉKAN, SÉ POU YO PÉYÉ SA KANMÈM.
PÈP AYISYEN AN MÈT VOTÉ MOISE JEAN CHARLES.

MWEN MANDÉ BONDYÉ POUL SÉLÉM AK LÉSPRI LI, ÉPI BANM F'S ROI DAVID É FÈM PRAN YON POZISYON NAN PALÈ AYISYEN POU NOU FIXÉ MALPW'P YO.
SI YO PAT NAN FÈ RÉBÈL KONT PAW'L BONDYÉ, KI KOTÉ SAL'P TA KA PÈMÈT YO POU YA PWAL CHACHÉ F'SÉ GOUVERNMAN AYISYEN, MÉTÉ AK SIVIL INOSAN RANTRÉ NAN VYÉ ZÈV MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ.
YO TW' FRÉKAN ! SÉ POU BONDYÉ MANYEN MANM YO.
K'M MASISI JOUNALIS AP PRAN P'Z DI KÉ ZÈV MASISI AK MADIVINÈZ LA SÉ YON BAGAY MONDYAL :
KÉ BONDYÉ BAY AYITI YON CHANS SÉ POU GOUVERNMAN AMÉRIKEN PRAN TOUT L'T PÉYI YO AVAN ÉPI AYITI AN DÈNYÉ, SI BONDYÉ BA YO POUVWA.

POU KILTI NOU, NOU PA LÉVÉ NAN BAGAY SAL KONSA, NOU PA MANJÉ PWA NOU PAP KAKA PWA.
SÉ POU GOUVERNMAN AMÉRIKEN, KADADYEN AK LA FRANCE AL KONTINYÉ MONTÉ SOUVANT AK SOU DO MASISI
AK MADIVINÈZ AK MÉCHAN PARÈY YO NAN TOUT L'T PÉYI O KONPLÈ, É LÉGALIZÉ VYÉ LWA MARYAJ MASISI YO AK MADIVINÈZ YO A, ÉPI RÉTOUNEN SOU DO PYÉ AYITI.

TOUT OTAN LAPRÈS PAKA DÉKLARÉ OUVÈTMAN KÉ SÉ SÈL AYITI KI RÉTÉ POU PASÉ VYÉ LWA MARYAJ MASI AK MADIVINÈZ YO A, ÉPI SI BONDYÉ PA DI YON MO POU AYITI, DE LA! YO KA VIN POTÉ BOURÉ FÈ MALPW'PTÉ YO A AN AYITI AK MALPW'PTÉ PARÈY YO A.
MWEN BLAMÉ MOUN LÉGLIZ YO, SI YO PAT NAN CHOFÉ BAN NAN LÉGLIZ NAN MACHÉ KAY OUGAN AK MANBO, K'MAN TWA PUISANS SA YO TAP KA OZÉ AL MÉTÉ KAKA KONSA ANFAS PÈP AYISYEN, SÉ POU YO PÉYÉ SA, SÉ POU FO PWOFÈT YO KONVÈTI OSWA YO MOURI.

VIV MOISE JEAN CHARLES PRÉZIDAN PÉYI A.
PÈP AYISYEN KAP PRIYÈ BONDYÉ AK LA FWA YO!
FÈT ATANSYON! NOU AN DANJÉ DE M'! FÈ ANPIL JÈN AK PRIYÈ! PRIYÉ PLIS KÉ 10 FWA PA JOU, PIGA MANDÉ BONDYÉ BAGAY INITIL, GRANMÈT LA KONNEN YO DÉJA. LIMÈT SÉ 2 MINUTE NOU PRAN NAN CHAK PRIYÈ YO, FÈ YON JAN POUN PRIYÉ PLIS KÉ 10 FWA PA JOU POU BONDYÉ CHASÉ PHILISTIN YO, OSWA DÉTWI YO POU DÉLIVRANS NOU.
PA BLIYÉ MWEN DI NOU SA:
MALVÉYAN YO GEN ZAM POU YO FÈ TRANBLÉMAN DE TÈ! YO KA LANSÉ MISIL NAN LANMÈ A POU POUSÉ LANMÈ A AK RIVYÈ YO NWAYÉ AYITI, POU ZAFÈ GWO VAN SA YO: NOU KONNEN KÉ BONDYÉ TÉ MENM BAY SATAN AK MOVÉ ZANJ YO POUVWA POU YO TÉ SAKAJÉ BATO A, JIS POU YO TÉ ÉSÉYÉ WÈ SI YO TÉ KA NWAYÉ JÉZI AK TOUT
DISIP YO.
KOTÉ NOU KOUCHÉ AN KWA LA, BATAY LA PA FINI.
PA PÈ!
TOUT SA SATAN AK MOVÉ ZANJ YO AP FÈ LA YO, SÉ BRI SAPAT.

MALGRÉ AKTYÈLMAN MWEN O KANADA!
MWEN JIRÉ 77 FWA:
SI GOUVERNMAN CANADYEN, AMÉRIKEN AK LA FRANCE AK TOUT PAKÈT MASISI AK MADIVINÈZ PARÈY YO KI AYITI A PA KITÉ AYITI ANRÉPO, SA YO PRAN SÉ PA YO.
PLICHON, MADICHON, GIYON SOU MASSIMADI!
KÈLKÉSWA KOTÉ YO RANTRÉ AYITI É FÈ MALPW'PTÉ YO A SÉ POU DIFÉ SOTI NAN SYÈL LA ÉPI BOULÉ YO.
PÈP KRÉTYEN! PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ PRIYÉ.

O NON DE Jézi NOU PAKA WONT, É NOU PAP RÉTÉ NAN KÉ, SÉ A LA TÈT POUN DWÉ YÉ.

MWEN MANDÉ POU TOUT MOUN KAP MÉTÉ PRÉSYON SOU AYITI POU VYÉ LWA MARYAJ MASISI AK MADIVINÈZ LAN FÈT NAN PÉYI A AL MANDÉ TOUT ANTI MASISI AK MADIVINÈZ AN AYITI YO PADON, OSWA YO MOURI.

MWEN SIYEN DÈYÈL, SI YO PA FÈ SA TOUT SWIT, SÉ POU TOUT MOURI NAN SIDA AK TOUT L'T MALADI DANJÉRÉ.

SÉ POU TOUT MALÈ RIVÉ YO, SI YO PA KONVÈTI.
YAP TRÉTÉ NOU FUKING NEGER! YAP TRÉTÉ NOU MODI NWÈ, YAP TRÉTÉ NOU ÉSTI NWAWO, YAP TRÉTÉ NOU SAL NÈG. YON SAL'P KI PA RÉSPÉKTÉ TÈT YO KI OUVRI TWOU BOUDA YO AK DÉVAN YO BAY BLAN AK NÈG NWÈ DÉVORÉ SÉ ENBÉSI; PIGA FIN ÉSÉYÉ PASÉ RAY LA SOU NOU MENM PÈP KRÉTYEN YO.
RÉPANTI POU DIFÉ LANFÈ A PA TONBÉ SOU NOU.

Related Article:

Lately, I've decided to keep my mouth shut...

There are many things happening in Haiti these days but they are not the type of things I want to talk about. So, I've decided to keep my mouth...

REPLY to this message

Return to Message List

Messages and comments from our readers...

Haiti Blacklisted in Travel sites like Expedia, Orbitz, Hotwire and CheapTickets Haiti Blacklisted in Travel sites like Expedia, Orbitz, Hotwire and CheapTickets

Have you tried booking flights to Haiti or book hotel room reservations in Haiti on booking web sites like Expedia, Orbitz, Hotwire and...

FACT: Western policies have been punishing Haiti for winning its independence FACT: Western policies have been punishing Haiti for winning its independence

Is Haiti still being punished for winning its independence? Some experts thinks so... Read this... Barrymore Bogues, professor of Africana Studies...

PHOTO: Television National d'Haiti (TNH) PHOTO: Television National d'Haiti (TNH)

Here is a photo of Haiti's National Television station (Television Nationale d'Haiti - TNH)

Haitian Photo Stories...

Haitian Jovenel Moise: Haiti has 5 problems! Haitian Jovenel Moise: Haiti has 5 problems!

Back in 2017, Haitian president Jovenel Moise said Haiti has ONLY 5 problems: Corruption, Corruption, Corruption, Corruption and Corruption. Two...

PHOTO: Haitian Boat People Intercepted by the U.S. Coast Guard PHOTO: Haitian Boat People Intercepted by the U.S. Coast Guard

Look at this photo... The U.S. Coast Guard intercepted 127 Haitian migrants overloaded a 70-foot sail freighter off Cuban coast. With the help of...

Did you know: Pure Celery Juice has unique regenerating and healing properties Did you know: Pure Celery Juice has unique regenerating and healing properties

Did you know Pure Celery Juice has unique regenerating and healing properties which are enhanced when it's juiced on its own? Celery has lots of...