BonDyé pa yon mantè, Granmèt la di nou...

Patrick Princivil - June 19 2016, 3:21 PM

BonDyé pa yon mantè,

Granmèt la di nou poté dim nou ak ofrande nou nan tanp li, nou vòlè lajan you, sé pou sak fè nou pa béni, lèl palé sé poun tandé: Malachi 3: 10;

3:1 ¶ Seyè a pale, li di konsa: -Men m'ap voye mesaje mwen devan pou l' pare yon chemen pou mwen. N'ap rete konsa, n'ap wè Seyè n'ap plede chache a ap vini nan tanp li a. Mesaje nou te anvi wè a, men l'ap vini pou l' fè tout moun konnen kontra a.

3:2 Men, ki moun ki ka sipòte jou l'ap vini an?

Ki moun ki va rete kanpe devan l' lè la parèt la?

L'ap tankou dife yo sèvi pou fonn fè.

L'ap tankou gwo savon yo sèvi pou blanchi rad.

3:3 La vini tankou moun k'ap fonn fè pou wete kras ki ladan l'.

L'ap netwaye pitit pitit Levi yo, l'ap wete tou sa ki pa bon nan yo tankou yo netwaye lò ak ajan, pou yo ka nan kondisyon ankò pou yo prezante ofrann bay Bondye jan yo dwe fè l' la.

3:4 Lè sa a, ofrann moun peyi Jida yo ak ofrann moun lavil Jerizalèm yo va fè Seyè a plezi, jan sa te konn ye nan tan lontan, depi nan konmansman.

3:5 Seyè ki gen tout pouvwa a di ankò: -m'a vin jwenn nou pou rann jistis.

Parèt mwen parèt, m'ap denonse moun k'ap fè maji, moun k'ap fè adiltè, moun k'ap fè sèman pou twonpe moun, moun k'ap kenbe nan lajan moun k'ap travay pou yo, moun k'ap peze fanm ki pèdi mari yo ak timoun ki pèdi papa yo, moun k'ap pwofite sou moun lòt nasyon, moun ki pa genyen m' krentif.

3:6 Mwen se Seyè a, mwen p'ap chanje.

Se poutèt sa nou menm, pitit pitit Jakòb yo, nou pa disparèt nèt.

3:7 ¶ Depi sou tan zansèt nou yo nou pa okipe sa m' te ban nou lòd fè.

Nou pa swiv yo. Tounen vin jwenn mwen. Mwen menm, m'a tounen vin jwenn nou tou. Se Seyè ki gen tout pouvwa a menm ki di sa. N'ap mande m' sa pou nou fè pou nou tounen vin jwenn mwen?

3:8 Mwen menm m'ap mande nou: Eske yon moun ka twonpe Bondye?

Non. Men, se twonpe n'ap twonpe m'.

N'ap mande ki jan n'ap twonpe m' lan. M'ap reponn nou: Nan keksyon ladim ak lòt bagay nou fèt pou nou ofri m' yo.

3:9 Gen yon madichon ki gen pou tonbe sou nou tout, paske tout moun nan peyi a ap twonpe m'.

3:10 Pote tout ladim lan nèt nan tanp lan, san wete anyen ladan l', pou ka gen manje nan tanp lan. Se pou nou fè sa pou nou wè si mwen p'ap kenbe pawòl mwen vre. n'a wè si mwen p'ap louvri syèl la fè lapli tonbe, si mwen p'ap vide benediksyon sou nou an kantite.

3:11 Mwen p'ap kite chini vini pou detwi rekòt jaden nou ankò, ni pou anpeche pye rezen nou yo donnen.

Se Seyè ki gen tout pouvwa a menm ki di sa.

3:12 Lè sa a, moun toupatou sou latè va rekonèt jan Bondye beni nou, paske sa pral bon nèt pou moun k'ap viv nan peyi nou an. Se Seyè ki gen tout pouvwa a ki di sa.

3:13 ¶ Seyè a di ankò: -Nou te pale m' mal. Men nou reponn: Kisa nou di sou ou konsa?

3:14 Nou te di: Sa pa sèvi anyen pou yon moun sèvi Bondye.

Sa sa ap rapòte yon moun pou li fè sa Seyè a mande, pou li fè Seyè a wè li gen lapenn pou sa li fè ki mal?

3:15 Koulye a, nou tou wè se awogan yo k'ap viv ak kè kontan.

Moun k'ap fè mal yo, se yo ki wè zafè yo ap mache.

Yo sonde Bondye pou wè kote li ye ak yo epi anyen pa rive yo.

3:16 Men koze ki te nan bouch moun ki gen krentif pou Bondye yo. Tansèlman, Seyè a t'ap swiv yo, li tande tou sa yo t'ap di. Li pran yon liv, li fè ekri non tout moun ki gen krentif pou li epi ki respekte l'.

3:17 Seyè a di konsa: Y'ap yon pèp apa pou mwen. Jou m'a deside pou m' aji a, se moun pa m' nèt y'ap ye. m'a gen pitye pou yo, menm jan yon papa gen pitye pou pitit gason l' k'ap sèvi l'.

3:18 Lè sa a ankò, n'a wè diferans ant moun k'ap mache dwat ak moun k'ap fè sa ki mal, ant moun k'ap sèvi Bondye ak moun ki p'ap sèvi l'.

Related Article:

Haiti - TOUT Sekte ap Plenyen, Problem Economique, Lajan Pa Sikile, ti pep raze, Granneg raze

Mezanmi, Bagay yo DI en Haiti, ni moun anwo, ni moun anba, TOUT ap plenyen, problem economique, lajan pa sikile nan peyi a... Si ti pèp la paka...

REPLY to this message

Return to Message List

Messages and comments from our readers...

Roody Roodboy's mother is Dead Roody Roodboy's mother is Dead

Haitian singer Roody Petuel Dauphin, better known as Roody Roodboy, has just lost her mother. Marie Sanette Voltaire Dauphin died Monday, 22 October...

Milot Haiti - Pep la boule yon traktè TPTC Milot Haiti - Pep la boule yon traktè TPTC

Pep nan Milot, Haiti boule yon traktè TPTC ki koute leta plus pase $400,000 ke leta te achete sou kredi pou bati...

Naomi Osak's Father Leonard Francois in Haiti Naomi Osak's Father Leonard Francois in Haiti

The Haitian father of US Open champion Naomi Osaka, Leonard Francois, is currently in Haiti this Friday, October 05, while Naomi is at China Open...

Haitian Photo Stories...

PHOTO: Roody Roodboy and her mother PHOTO: Roody Roodboy and her mother

Here is a photo of Haitian singer Roody Roodboy and her mother

Bob C. is Back! The Radio Caraibes FM journalist returns to the mic after a long absence Bob C. is Back! The Radio Caraibes FM journalist returns to the mic after a long absence

Haitian Journalist Robert Celine dit Bob C. has returned to Radio Caraibes FM after almost 6 months of absence. Bob C. made this comeback on October...

2018WTA Finals - Naomi Osaka vs Sloane Stephens 2018WTA Finals - Naomi Osaka vs Sloane Stephens

Day two of the WTA finals featured a matchup between US Open champion Naomi Osaka and 2017 winner Sloane Stephens.