An ayisyin: Ou pozé gwo kèksyon é ou...

Paul Dja - April 21 2015, 1:03 PM

An ayisyin:
Ou pozé gwo kèksyon é ou komansé bay yon wépons, wépons-ou, ou-minm.

Mé moin ta winmin ké ou pousé wéflèksyion-ou pi loin, pi loin anpil.

1. ka ou ékwi-yo sé vwé.

Gin anpil moune ki pa vlé diaspowa-yo wétounin ka y'ap joui dé byin moune fanmi-yo ki lò bò dlo; ki sé ki kalifié é ki insi ka pwan plas koté yo a féwayé kouliè-la; élatwyié.

Min ka sa-yo pa lamajowité.

Nèg diaspowa ékléwé pap mété lajan-li an Ayiti jan li yé-a.
2.

Moin konpwan moune ki an Ayiti ki ap mandé moune ki déja déò wété déò
a. Yo minm yo an Ayiti é chak sékonde yo-ap mandé tèt-yo koman yo dlé fè pou kité péyi-a
b. é min'm si y'ap joui dé kèlké byin fanmi-yo té lésé lè yo pati alétwanjé.

3. Pou kisa?

Sé vwé ké toute péyi sou latè gin moune ki "byin" é gin moune ki "mové".

Mé nan péyi ou moune vlé wété an diaspowa sé péyi ou gin loa ki fè ké y'ap konbat "mové" moune.

Yo pa vlé alé ni wété nan péyi ou-yo-di ké moune "mové" fè la-loa.
Sa ki wébuté moune-yo pou Ayiti séké sé bandi légo ki opouvoa, sé wépwi dé jistis ki ap fè loa nan péyi-la.
Minm lò yo awété "mové" moune, yo pa jijé-yo.
Lè yo jijé-yo é ké yo wivé mété yo nan pwizon, lajistis-bandi-légo, moune di minm gwo zouzoune Léta, fè yo wélaché-yo.
Alò moune déò di pa gin sékiwité, pa gin polis onèt, pa gin jistis ki pa kowonpi, alò yo apwalé nan anchi, nan chyin manjé chyin, nan toute moune anvi sa ou gingnin, nan toute moune konsidéwé-ou kon vache pou tété-ou pou boa lèt-ou gwatis, kon zòtolan pou tiwé-ou minm ak fistibal pou manjé-ou.
Yo pa ouè-ou kon Ti Wood, mè kon lajan, minm kon kob.
Si ou sé yon fanm yo ouè-ou yo ouè-ou kon yon koukoune pou yo vin'n pwan an pyaj pa DSK (KDJak) é gwatos.

Alò sé yon désizyon pou lésé ak chak moune.

a. sa ki pa kapab viv san bagay ké ou twouvé inikéman an Ayiti, lésé-yo wétounin
b. sa ki vin'n winmin manjé chinoa, sa ki vin'n winmin boui sòboué, sa ki vin'n winmin lanèj, sa ki vin'n winmin òdémétòd é soadizan jistis, sa ki vin'n winmin bosé di, lésé yo wété é mouwi alétranjé.

Pa mété bouch-ou nan désizyon pèsonèl moune.

Chak moune sé moune.

Chak moune gin dézi-yo.
Sé diktatè ki vlé inpozé ké toute moune dlé fè tèljan.

Moin wété-la. Mè moin pa fini.
Malé.

Related Article:

Haitian Diaspora Talk - Niece in Haiti discourages her auntie from coming back to Live in Haiti...

Recently, overheard a niece in Haiti discouraging her auntie from coming back to Live in Haiti... "You are a diaspora," she said, "Everyone will...

REPLY to this message

Return to Message List