Woodrigue frèm ban priyé pou: Au nom de Jésus...

Patrick Princivil - April 17 2015, 7:21 AM

Woodrigue frèm ban priyé pou:

Au nom de Jésus de Nazareth kèlké swa dyab rasyal, kèlké swa maladi li yé a, mwen kòmandéw: soti nan kò Woodrigue SPreux e pa janm tounen ankò, alé nan fon lanmè, alé nan labim.

E byen Woodrigue ou guéri,

al détoxiké kòw pou pi piti 7 jour, ou ka fè sa: bwè ji blendé, véjétab blendé sèlman pou 7 jour e plis, pou plis infòmasyon al sou Google tapé détox youtube.

banm pozé nou yon késyon, èské nou pansé paròl bonDyé gen manti ladan?

Répons pam nan sé non. Tout ékri nan bib la bonDyé kréyé bon jan manjé natirèl pou nou-menm l'home manjé épi li mété tout kalité fèy nan bwa gen lada doktè ak médesin fèy rékòmandé ké nou ka fè té poun bwè, pa bliyé sa ké tout guérizon sot nan bonDyé papa nou an ki té kréyé nou an.

Zanmim konsèy sou bézwen viv pi lontan sé rélé anmwé dèyè produi chimik yo, fè tout éfòw pou pa pran oken vyé médikaman chimik, suiv sa bonDyé di yo sé pi myé ou fè pròp jaden paw, li mè sé yon ti jaden fè sure ou pa mété vyé angrè pwazon chimik ladan ni; ki sa kò nou bézwen sé bon manjé frèche jis al sou google - Youtube fè pròp récherche paw, chaché konnen ki frui, pou manjé ak ki manjé vététaryen e kité ki bon pou maladi kéw genyen an, manjé yo, planté yo lakay nou pa bliyé sa, pa mét angrè pwazon ladan yo, kréyé pròp angrè natirèl pa nou, fè ékzèsis, par ekzanp: maché kòm pi piti 30 minit par jour, oubyen woulé bisiklèt, ou byen najé nan pisine, rivyè oubyen acheté yon machine pou fè ékzèsis lakay ou étc. Fè saw kapab la, fè sure ou pa nan bwè vyé tenten ak manjé vyé ten nan men ougan, manbo, sanpwèl, bizango, masonlòj ( witchcraf) étc. ( Exode 20:3-17); (Lévitik 11)

Pa bliyé kò nou sé tanp bonDyé li pa mélé ak bagay ki sal.

Ké BonDyé béniw.

Related Article:

Haiti Health - My simple medical problem got complicated due to lack of medicine

Recently, I had a simple health problem in my hometown in Haiti that only required an over-the-counter medicine to take care of it. Unfortunately...

REPLY to this message

Return to Message List

Messages and comments from our readers...

Haitian Photo Stories...

PHOTO: Haiti Education - Haitian public school students standing in front of a makeshift school in Aquin, Sud Haiti PHOTO: Haiti Education - Haitian public school students standing in front of a makeshift school in Aquin, Sud Haiti

Look at this... What a shame! This is what a Haitian public school (ecole National) look like in 3eme Section Brodequin, Aquin, Sud Department in...

Haitian Chicken aka Poulet Creole, Poul Peyi, Poul Di Haitian Chicken aka Poulet Creole, Poul Peyi, Poul Di

A Haitian chicken goes by many names: Some call it poulet creole, most Haitians call it "Poul Peyi" to differentiate it from the popular white...

PHOTO: Haiti - Lo Patat - How sweet potato is sold in street markets PHOTO: Haiti - Lo Patat - How sweet potato is sold in street markets

Look at this photo... In Haiti's street markets (maché) sweet potato is sold by the "LO," they are lotted up for sale. Each lot cost between 10...