Ahhhhhhhhhhhhhh papa! pa gen jwèt nan sa non, avek bagay...

Patrick Princivil - November 4 2014, 5:10 PM

Ahhhhhhhhhhhhhh papa!

pa gen jwèt nan sa non, avek bagay marriage gason ak gason; fan-m ak fan-m sa a fè Bondyé vin pi faché, sé véyé zo nou wi pou Bondyé pa manyen manm nou.

mwen tap gadé Premyé ministre la, Lamothe kap jwé yon mové jwèt ak l'éternèl, lap édé sé vré, nan background la sé kouzin zaka ak zaka médé yap bay glwa, grand-mère mwen té kon sèvi vyé dya pieds sal sa yo tou mwen pat janm té wèl pi byen pasé sa. Ban-n malpropreté dyab pat kon fè anyen ki pi sérié pou Haiti, e sé konsa péyi d'Haiti tap rété nan povreté pou jiska sé ké Bondyé vini. Men si mwen-menm ak lot bon crétyen yo rivé ap plenyen dévan sényè a poul poté yon améliorasyon pou Haiti nou menm dirijan yo sé charonj dyab nap bay glwa kafé nou ap koulé ak ma wi.

Si nou tro fèb devan dyab la, nou santi nou pa gen fos poun soti nan apostazi banm palè a poum dirijé pèp la selon volonté Bondyé avan li tro tard paské gran mèt la pwal ravajé prèské tout la tè, moun ki pa répanti pwal bwa chat trè byento, ranjé kozé nou.

Exode 20:3-17

Related Article:

UPDATE: Northern Haiti Flooding - Things are really bad over there...

Things are really bad in Northern Haiti... Flooding everywhere... Mezanmi, Tout zone Nord Peyi d'Haiti Inondé... Limonade / Quartier-Morin...

REPLY to this message

Return to Message List