Rann sevis, Fè mounn nan konnen ki wotè wou kwoke makout ou

Ernst Lindor - August 30 2013, 11:22 AM

Mezanmi ce pa ti kras kontan mwen kontan leu nou fe ti rale mennen vini sa yo. Sa mwen kapab di, se pou toujou etabli yon dialog ak yon moun ki mande-w pou rann li sevis.

Fè mounn nan konnen ki wotè wou kwoke makout ou.

Li menm, si li kwè ke ou te kapab pote li sou do-w, depi-w finn eksplike-l sa, li konnen ekzakteman ki kote li kanpe.

Men leu nou pa genyen yon dialog, ou menm bo kote pa-w, ou konpran'n ke ou konpran sevis li mande-w la. Li menm tou li konpran'n ke ou konpran'n tou.

Kounye a sa ki rive?

Deblozay!

Pliske nou tou deu pral mache ansanm, kott a kott, ou pap ka bay missie sa li mande w la, epi missie pral fache leu li pa jwenn sa li te konprann ke-w te dako pou-w bali l a.

Si-w te fe sa, depi anvan yon moun desan'n lakay ou an vakans, fò li deja konnen kisa "vakans" vle di pa bo isit.

Se avek lajan nan poche moune pran vakans kay mouche blan an.

Mwen seten ke misie te tou jis anvi vin'n vizite peyi etranje, men li pat gen ase kob pou li te realize rev sa.

Padone li pou dega li fe la kay ou a. Se pa ou menm ki premye victim.

Men pa blie "Ke yon bon zanmi ce yon vye manchèt kouline.

sere li fon, yon jou konsa wa bezwen l".

pinga nou koupe fache pou tet sa sèlman.

Response to:

Haitien Kripya anpil, Leu Haitien an di-w rann mwen...

Related Article:

Rann Sevis - Ki sa sa vle di tout bon?

Rann Sèvis Tounen Chagren -- Lè ou rann yon moun yon sevis, èske ou oblije depanse tout lajan nan pòsh ou tou? Eske ou oblije...

REPLY to this message

Return to Message List