Dining in Haiti

Haiti Healh & Diet - Eating YAMS Reduces the Risk of Colon Cancer

Do you eat YAMS? Did you know that eating yams can help reduce LDL cholesterol, constipation and the risk of colon cancer?

Ap rive on le, Si-w pa genyen JADEN, ou pap ka manje!

Sè jou si, manje vini telman chè, sa fè yon nèg anvi retounen sou ti demi kawo tè papa-w te kite andeyò-a pou al plante kèk bagay ladan li... Menm Ozetazini y'ap ankouraje Ameriken pou fè ti jaden, plante ti tomat devan lakay yo...

Food Conservation in Haiti: Eat the whole thing before it spoils...

Yes Haiti is a poor country but, as far as FOOD is concerned, I think a lot of it is going to waste... There seems to be a lack good food conservation techniques in application in Haiti that I can see...

Haiti Imports more than One Million Eggs PER DAY from the Dominican Republic!

WOW... What's going on here? Chicken in Haiti don't lay eggs no more?

Haiti bans the import of meat and eggs from the Dominican Republic

The Haitian government has banned the importation of meat and animals products from the Dominican Republic until further notice due to the resurgence of avian flu over there.

75 Goud Chien Janbe - Mayi Kole a Pwa, Sos Viann, Bon Bagay...

Talè a, mwen gen yon grangou la-a... Pou 75 goud pitit, mwen manje vant plen... ni mwen, ni kouzen-m nan ki ashte chien janbé-a...